boelgen-beskaaret.jpg

Vejle Kommune 

den første Kommune i Danmark med eget VR-studie

teknologi skaber dialog

Epiitos CAVE-løsning giver planlægningsafdelingen mulighed for at indlede en dialog med deres borgere og andre interesserede parter vedrørende byens udvikling.

Christoffer Melson er formand for kommunens tekniske udvalg. Efter et besøg i VR Studio udtaler han:

"Dette vil være et godt redskab, når vi skal forklare, hvordan et fremtidigt projekt vil se ud. Som politikere har vi nu en bedre mulighed for at udforske et nyt projekt, før vi giver det et ja eller nej.”

til den lokale avis Vejle Amts Folkeblad.

Lisbet Wolters er stadsarkitekt i Vejle og forklarer:

”De nye digitale værktøjer giver mulighed for at gøre arkitektur og byudvikling meget mere tilgængelig for alle, fordi det ikke kræver faglig viden at forstå en 3D-model. Det skaber samtidig større sikkerhed for investeringerne, når vi kan teste nye byggerier og projekter i den digitale bymodel, inden de føres ud i livet.”

VR Studio giver adgang til fremtiden, så borgerne kan udforske hvilke projekter der er på vej, forstå deres omfang og hvordan de passer ind i deres omgivelser.

VR giver nye muligheder for byudvikling

Hidtidig har byggeriets parter primært anvendt VR-løsninger på byggeprojekter. Men der er et kæmpestort og uudnyttet potentiale i at anvende VR til byudviklingsprojekter – både i forhold til transformationen af eksisterende byområder og ligeledes i udviklingen af helt nye byer på steder hvor man i dag kan have svært ved at forestille en by. I rapporten ”World Urbanization Trends” forudser FN, at 66 % af verdens befolkning i 2050 vil bo i byer – hvilket svarer til 2,5 milliarder flere byboere. Dette giver både muligheder og en række udfordringer, men der er ingen tvivl om at bæredygtig byudvikling bliver et af de centrale elementer i samfundsudviklingen de kommende årtier.

På samme måde som man skaber 1:1 visninger af 3D/BIM bygningsmodeller, er det også muligt at skabe 1:1 visninger af by-modeller. En VR-model af en kommende by giver aktørerne unikke muligheder for at udforme og tilpasse fremtidens byområder. Med VR er det muligt at teste hvordan alt fra bygningshøjder, infrastruktur, tilgængelighed, bykvaliteter og bæredygtige klimatilpasningstiltag spiller sammen og går op i en højere enhed. 

Med andre ord skaber VR nye muligheder for strategisk byplanlægning, detailplaner, politiske beslutninger, høringer og borgerinddragelse — og Vejle Kommune er landets første til at udnytte potentialet i VR.

BYEN SOM LABORATORIUM

Vejle Kommune har skabt et videnscenter til byplanlægning, arkitektur og dialog, hvor professionelle aktører, der arbejder med byudvikling, såvel som indbyggere kan overvære og medvirke i udviklingen af Vejles visioner. Tanken bag CityLab er at skabe endnu større værdi ved at udvikle og eksperimentere med og i byens sammenhæng, områder og bygninger.

Lisbet Wolters skriver:

Man kan sige, at byen i sig selv er en del af CityLab - det er her idéerne testes og ses i praksis.”

ET MILJØ TIL RESEARCH OG UDVIKLING

Vejle Kommune er den første kommune i Danmark, der investerer i et VR studie som en del af byplanlægningen - men CityLab har flere formål. Det er et miljø lavet til blandt andet at eksperimentere med byen og dens klima-robusthed:

"Vi udforsker, hvad der skaber “den gode by”, så vi kan skabe smarte og forbedrende projekter i byen. Dette skaber ligeledes rammerne for “det gode liv”, der kan løse nogle af de samfundsmæssige udfordringer såsom trafikpropper, klimaudfordringer, ensomhed, overvægt osv.” Skriver Lisbet Wolters.

På baggrund af et tæt og engageret samarbejde med private investorer og rådgivere, fungerer videnscenteret som et tværfagligt forsknings- og udviklingsmiljø. Her analyseres synergier, indvirkning, sammenhæng og udbytte.

Endelig er CityLab et planlægnings-miljø. Kommunal- og lokalplaner, udvikling og strategi bliver drøftet i videnscenteret. Drøftelserne indeholder mulighed for nye metoder, systematikker, dynamikker, brugervenlighed gennem digitale løsninger og samarbejde på kryds og tværs.

KOMMUNIKATION

Byplanlægning og research kommunikeres ud gennem videnscenteret, der sørger for workshops, udstillinger og events. CityLab fungerer på mange måder som et eksperimentarie for studerende, et videnscenter for dets publikum og en samarbejdspartner til skoler og studier med fokus på arkitektur.

Samtidig tjener investorerne på videnscenteret, da det visualiserer forbindelserne mellem de forskellige projekter og kommunen - private investeringer såvel som de projekter, hvor offentlige midler er investeret iv nye byområder, gader, torve, grønne områder, bygninger eller kunst - og der opmuntres dermed til flere investeringer i kommunen.