schonherr.jpg

schönherr

OM OVERFLADEN og det usynlige design

En af landskabsarkitektens kerneydelser er styringen af en overflade med millimeters nøjagtighed over store arealer. Et design, der til tider kan være nærmest usynligt for øjet, men hvor små højdeforskelle gør hele forskellen. Muligheder for ophold, færdsel og styring af vandets forløb er blandt de faktorer, som afgøres af overfladens design, og som i høj grad er medskabende til oplevelsen af rum og arkitektonisk kvalitet.

Hos Schønherr er man på nuværende tidspunkt i en proces, hvor den traditionelle CAD projektering i stigende grad suppleres eller afløses af nye BIM metoder baseret på Archicad. Fællesnævneren for de to metoder er det lille danskproducerede LAND4 plugin, som muliggør den præcise kontrol af overfladen, som er så fundamental for projekteringen af uderum.

ARCHICAD og LAND4

Tegnestuen har i en årrække benyttet en række 2D og 3D værktøjer som AutoCAD, Microstation og Rhino. Som platform for BIM projektering har tegnestuen valgt ARCHICAD med Land4 plugin som koteringsværktøj. BIM manager Frank Hasling Pedersen er ansvarlig for Schønherrs implementering af BIM projektering og opbygningen af samarbejdserfaring med andre BIM platforme.

Vi så for lang tid siden, at ARCHICAD havde et potentiale til os, men vi manglede stadig den funktion i programmet som gjorde, at vi kunne styre terræn-behandlingen så detaljeret som vores fag kræver, fortæller Frank Hasling Pedersen.

”Vendepunktet kom da udvikleren af LAND4 til AutoCAD – vores tidligere værktøj – annoncerede, at de ville udvikle et såkaldt ’plugin’ til ARCHICAD. Netop dét muliggjorde springet fra den konventionelle kotering i AutoCAD til en mere fremtidssikret og 3D baseret kotering i ARCHICAD.”


Kendskab til værktøjer giver frihed

”BIM projektering må ikke blive en mission for IT-nørderne. Metoden skal kunne omfavnes af alle landskabsarkitekter – unge såvel som erfarne, for at sikre, at tegnestuens høje standarder for arkitektonisk kvalitet kan videreføres i fremtidens BIM-projekter. Vi tager ikke på arbejde om morgenen for at tegne på computer – vi er på tegnestuen for  at skabe arkitektur af højeste kvalitet, teknisk såvel som kunstnerisk. Men at kende sine værktøjer er en forudsætning. Det giver en større frihed til at opsøge fleksible løsninger på de ofte komplekse udfordringer, og det styrker evnen til at arbejde på tværs af alle de programmer vi anvender.”

Frank Hasling afslutter med at fremhæve, at den arkitektoniske kvalitet er afgørende,

Bygge- og anlægsbranchen bevæger sig mod nye standarder for projektering og samarbejde. For os er det afgørende at følge med denne udvikling og fremtidssikre tegnestuen på den måde, der giver værdi. Og frem for alt andet – på en måde, hvor vi ikke går på kompromis med den arkitektoniske kvalitet.