NAULightrail-baggrund-2000.jpg

Nyt Aalborg Universitetshospital 

Nyt Aalborg Universitetshospital anvender virtuelle prototyper til at teste, afprøve, analysere og kvalitetssikre byggeriet.

 

Nyt Aalborg Universitetshospital er Region Nordjyllands nye 170.000 m2 store hospitalsbyggeri, der samler hovedparten af de funktioner, der i dag er spredt ud over forskellige lokaliteter i Aalborg. Ambitionen er, at hospitalet skal være et af landets førende sygehuse, der markerer sig inden for forskning, uddannelse og udvikling og patientbehandling.

Som de øvrige igangværende sygehusbyggerier er Nyt Aalborg Universitetshospital et yderst kompliceret og ressourcekrævende projekt. Sygehusbyggerier skal honorere omfattende krav til logistik, funktionalitet og helende arkitektur, og det stiller store krav til informationsudveksling, koordinering og kvalitetssikring af rådgivergruppernes fagspecifikke input.

Vidensdeling, kvalitetssikring og koordinering i 1:1 

Nyt Aalborg Universitetshospital var det første hospitalsbyggeri i Danmark, der implementerede VR for at optimere vidensdeling og kvalitetssikre byggeriet.

Konkret investerede projektorganisationen i VR Studio, som er en 3D biograf, der med udgangspunkt i rådgivernes digitale modeller muliggør en lang række optimeringsprocesser. Virtual reality prototyper i fuld skala giver mulighed for co-creation, brugerinddragelse, kvalitetssikring, koordinering, kvalitetskontrol, wayfinding, ibrugtagning samt inddragelse af myndigheder og borgere.

Skaber fælles forståelse

Jonas N. Salih glæder sig over, at Nyt Aalborg Universitetshospital optimerer deres kvalitetssikringsprocesser med VR teknologi:

”Danmark har en stærk tradition for at lave demokratisk og brugervenlig arkitektur, hvilket også afspejler sig i vores sundhedsbyggerier. Men inden man har en færdig bygning, stiller udviklingen og byggeriet af superhospitalerne store krav til vidensdeling, koordinering og kvalitetskontrol mellem de mange mange involverede parter. VR Studio er et redskab, der sætter mennesker i centrum og løfter vidensdelingen på sygehusbyggerier ved at få rådgivere, bygherrer og udførende til at kommunikere i et fælles sprog.”

Region Nordjylland er bygherre på Nyt Aalborg Universitetshospital, der forventes indviet i 2020.

Læs mere på www.nau.rn.dk


FAKTA: Nyt Aalborg Universitetshospital 

  • Bygherre: Region Nordjylland

  • Rådgivere: Århus Arkitekterne, Creo Arkitekter, Schmidt Hammer Lassen Architects, NNE Pharmaplan, Royal Haskoning, Oluf Jørgensen, Brix og Kamp, Underrådgiver: Norconsult, Implement Consulting Group, Arkitekterne Bjørk & Maigaard, Kirstine Jensens Tegnestue 

  • Areal: cirka 170.000 m2 

  • Periode: 2013-2020