Cart 0
Det digitale grundlag
Screenshot+2019-08-06+at+11.52.57.jpg

Det digitale grundlag

BIM Equity leverer modeller hovedsageligt til brug for skitsering, projektering, drift/vedligehold eller Space Management.

Datagrundlaget for modelleringen kan være eksisterende tegninger, landmåler-data, fotogrammetri eller point clouds, som vi i samarbejde med vores faste samarbejdspartner LE34 også kan levere. Vi har lang erfaring med at modellere efter data fra forskellige teknologier såsom; trolleys, statisk skannere, droner og traditionel landmåling.

3D-modellerne udføres i både Revit, Allplan og ARCHICAD hvor vi også kan levere DWG, PDF og IFC.

Sikkerhed for Kvalitet

Sikkerhed for kvalitet

Sikring af høj nøjagtighed og kvalitet af modellerne er en væsentlig del af leverancen. For at sikrer dette har BIM Equity udviklet flere forskellige værktøjer, heriblandt Building Geometry Model Definition - BGMD.

Lige fra dialog med kunden til dokumentation for brugeren, bruges BGMD som omdrejningspunkt. BGMD, er et klassificerings-værktøj udviklet til brug for digitaliserings projekter og bruges på alle vores projekter.

BGMD beskriver datagrundlaget (opmåling eller tegninger), modellens detaljerings niveau, tolerancer samt modellerings metode for den enkelte bygningsdel. Dette sikre at al viden, forudsætninger og beslutninger overdrages til brugerne af modellen.

For at sikre høj nøjagtighed prioriterer vi altid, at en landmåler placerer datagrundlaget i modellerne og definerer etagehøjder i korrekte koter og systemer, eksempelvis DKTM3 og DVR90.

Vores kvalitetssikringsproces starter med et over 100 punkt langt Audit dokument som gennemgås af et dedikeret kvalitetssikringsteam.
I Solibri udføres kollisionskontroller samt regelbaserede tjek af modellerings konsistens, navngivning af objekter og rum-information.

Hele processen dokumenters med issue management systemet; BIMcollab, som real-time kan kommunikere på tværs af alle platforme. Rapporter fra BIMcollab kan leveres sammen med 3D-modellen.

 
På et tidspunkt modtog vi en Matterport pointcloud-skanning, som var svær at placere i forhold til koordinater og heller ikke var målfast, så vi valgte at undlade at bruge den til andet end visuel koordinering. Vi vil klart foretrække at få projektet som en IFC-fil, da skanninger altid kræver en oversættelse til BIM, og selv om man måske ikke kan arbejde videre direkte i IFC-filen, har andre taget stilling til forsimplinger ved at konvertere skanningen. Derfor er det vigtigt, at rådgiver-teamet tager stilling til hvor tæt man skal på virkeligheden i forhold til acceptable tolerancer.
— Morten Bilde, Associate Partner - Juul | Frost
 
Screenshot 2019-07-04 at 14.30.05.png

KS af 3D-model

3D-modelleringen i Revit eller ARCHICAD sker på baggrund af poincloud-scanningen. Kvalitetssikring udføres manuelt.

kontakt en rådgiver

lightgreyback.jpg

vores andre ydelser