jf.jpg

JUUL | FROST ARKITEKTER

Arkitekter går 100% BIM i Örebro

I disse år gennemgår Örebro i Sverige en omfattende udvikling med massive investeringer blandt andet inden for campusområdet og boliger. JUUL | FROST Arkitekter er som vindere af campusudviklingskonkurrencen for Universitetspladsen en integreret del af Örebros omfattende udviklingsproces. Som en del af denne proces er JFA ansvarlige for udvikling og projektering af et nyt Business Science Center, studenter- og forskerboliger samt en ny Handelshøjskolebygning, der indeholder et stort auditorium til undervisning såvel som universitetets officielle ceremonier.

Handelshøjskolen er et 100% BIM-projekt, hvor al udvikling, design, projektering og efterfølgende drift foregår efter BIM-principper. For at alle involverede parter kan deltage i projektets udvikling og løbende fremdrift anvender tegnestuen IFC-formatet som en åben udvekslingsplatform. Dette gør ikke blot selve udviklingsprocessen lettere og dialogbaseret, men sikrer ligeledes at alle bygningsdata fremtidssikres, hvilket har stor betydning for bygningens drift og vedligehold.


Ugentlig udveksling / bi-ugentlige skype-seancer

Tidligt i processen erkendte man en udvekslingsproces én gang om ugen passede til projektets karakter og størrelse. Som koordineringsredskab anvender man Solibri Model Checker, da den har en gratis “viewer”, som fungerer på alle platforme. Med denne viewer kan alle rådgivere identificere de udfordringer teamet står overfor og kommentere på dem.

Herefter eksporteres kommentarerne via BCF og føjes ind i fællesmodellen således at der ved næste udvekslingsseance er skabt et overblik for alle. BCF har den fordel at alle kommentarer bliver samlet i en model i stedet for at de involverede parter skal sammenholde et excelark pr. rådgiver eller lignende.

Udvekslingen af fællesmodellen blev gennem projekteringsfasen fulgt op af et skype-møde hver anden uge, hvor rådgiverteamet ”ansigt til ansigt” vurderede projektets progression og i fællesskab navigerede rundt i modellen. På disse møder aftalte projektmæssige såvel som modelleringstekniske ændringer og procedurer. Dette er gennem hele processen kombineret med fysiske møder, udviklings- og projekteringsteamet afholdt alt efter behov.


Vidensdeling skaber fremdrift

Da rådgivere normalt er uvillig til at dele ens ufærdige arbejde, blev der på Handelshøjskoleprojektet indgået aftale om at de involverede rådgivere eksporterede deres modeller som øjebliksbilleder – og at alle var klar over at de ser deres samarbejdspartners “work in progress”-modeller. Derfor valideres kun udvalgte områder i modellerne.

Handelshøjskolen på Örebro Universitet blev indviet oktober 2015.