_U5R7220.jpg

“BIM har fuldstændig ændret forudsætningerne for byggebranchen. Der er ikke længere nogle undskyldninger for ikke at udarbejde virtuelle prototyper, hvor man tester, analyserer, forfiner og forbedrer projektet, inden man påbegynder byggeriet på pladsen”

Jonas Salih

EN PASSION FOR AT UDVIKLE BRANCHEN

Mine erfaringer kommer fra en lang række komplekse projekter, der har stillet høje krav til rådgiverne og den teknologi og de metoder, der har været nødvendig for at optimere projekterne. Som pionerer indenfor BIM var teknologien fra GRAPHISOFT på mange af disse projekter rådgivernes foretrukne platform. Godt hjulpet af det åbne filformat IFC har jeg været involveret i mange projekter, der optimerede og kvalitetssikrede på tværs af arkitekter, ingeniører og entreprenører.

Baseret på ovennævnte erfaring, er der inde i mig vokset en passion om at forbedre og udvikle vores branche. Andre industrier benytter sig af processer med prototyper hvor man tester, analyserer, forfiner og forbedrer indtil der er en tilfredsstillende prototype, og først på dette tidspunkt starter produktionen. Med traditionelle 2D-metoder har det været umuligt at implementere modellen med prototyper i byggeriet.

Den seneste udvikling tilbyder projektorganisationer muligheden at arbejde med rådgivernes 3D/BIM modeller i skala 1:1, en proces, der fuldbyrder muligheden med prototyper i byggeriet.

STILLING
Adm. Direktør / CEO

UDDANNELSE
Entreprenør

TIDLIGERE ANSÆTTELSER
GRAPHISOFT, Ekeforshus, Villa Vitae, Trivselshus, Bosch

TYPISKE PROJEKTER
Daglig ledelse, OpenBIM Studio, konsolidering af eksisterende og udvikling af nye forretningsområder.