isager.png

ISAGER ARKITEKTER

Building Energy Models giver renere miljø og store driftsbesparelser

På trods af at energirenovering er i stærk vækst, er der stadigvæk kun en lille håndfuld arkitekter, der anvender BIM til energioptimering. En af undtagelserne er Isager Arkitekter.

Hos ISAGER handler arkitektur ikke kun om spændende former og vilde visioner. Tegnestuen har i mere end 40 år arbejdet med alle typer projekter – en rød gennem alle deres projekter er en stærk social sammenhængskraft kombineret med en samfundsmæssig betydning. Kulturarv spiller således en afgørende rolle i vidt forskellige projekter som omdannelsen af Kiel Inderhavn, Brandts Klædefabrik, TV2’s hovedsæde “Kvægtorvet” og renoveringen af Christiansborg.


BIM energioptimerer Dansk Blindesamfunds feriecenter

Opdatering, udvidelse og driftsoptimering af Dansk Blindesamfunds feriecenter, Fuglsangcenteret i Fredericia, er et eksempel på, hvordan ISAGER anvender BIM til energioptimering. Centeret samler i dag hotel, wellness, restaurant, konference- og kursusrum, faciliteter for førerhunde og administration. ISAGER er totalrådgiver på en gennemgribende renovering og opdatering af de 5.800 m2, der bl.a. vil bringe Fuglsangcenteret helt i front i forhold til nyeste viden inden for blinde og svagsynedes skærpede sanser i forhold til rumopfattelse.

BIM specialist Søren Schaldemann Hansen fortæller, at mange får øjnene op for, at energioptimering bliver en stor del af ydelsen for rådgiverne i fremtiden. Han er ansvarlig for energidelen af projektet og tilgangen er, at bevare styrken i bygningernes originale arkitektoniske udtryk bedst muligt.

Med dette afsæt har ISAGER valgt at benytte helt ny teknologi til på skitseplan at vurdere om effekten af deres valg står mål med de arkitektoniske og driftsoptimerende intentioner. En tidlig BIM-model har kvalitetssikret bygge- og anlægsbudgettet og holdt projektet op mod de faktiske forsyningsudgifter.


BIM måler effekten af forskellige løsninger

Efterfølgende blev BIM modellen anvendt til at skitsere forudsætningerne for et forbedret indeklima og måle effekterne af forskellige grønne tiltag. Da man sammenlignede energiaftrykkene fra før og efter var prognosen en besparelse på flere hundrede tusinde kroner om året – eller svarende til ca. 25% af varmeregningen. Da modellen teknisk set ligger på og afvikles fra en delt BIM Server internt på tegnestuen, oplevede medarbejderne at projektet udvikles i én glidende dynamisk proces.

ISAGER forventer at udnytte intelligensen i BIM i endnu større grad i fremtiden, bl.a. med direkte opbygning af BIM modeller ved hjælp af laseropmåling og registreringer i marken, udvikling af BIM-baserede drift & vedligeholdelsessystemer, direkte cad/cam produktion af betonforskallinger m.v.

“Det er jo snusfornuftigt at være et skridt foran sine konkurrenter”

Søren Schaldemann Hansen.