ing.jpg

INGENIØRHØJSKOLEN I AARHUS

BIM som arbejdsmetode for 800 ingeniørstuderende

På Ingeniørhøjskolen i Aarhus læser 800 studerende til bygningsingeniør på diplom- eller kandidatniveau. BIM er en fast del af pensum med fokus på konstruktioner, installationer og udveksling til beregningsprogrammer via IFC-formatet.

Da Ingeniørhøjskolen i 2002 valgte ARCHICAD frem for andre BIM-programmer på markedet, var det hovedsageligt fordi, ARCHICAD er hurtigt at lære på grund af den intuitive brugerflade. Ingeniørhøjskolen vil hellere fokusere på klassiske ingeniør-kompetencer end uddannelse i særlige programmer. Med ARCHICAD kan de studerende efter kun få dage arbejde selvstændigt med deres BIM-projekter.

BIM-server som omdrejningspunkt

Det der skaber mest synlig værdi i BIM-arbejdet på Aarhus Universitet, er at alle projekterne er styret og struktureret med “BIM Server”-teknologi. For at forberede de studerende på at bygninger bliver skabt i teams af kolleger og medrådgivere, er skolens projekter som udgangspunkt gruppearbejde. Derfor er det nødvendigt, at alle kan dele deres modeller, og at flere studerende kan arbejde simultant i samme projekt.

Den del af ARCHICAD, der styrer arbejdet med delte modeller kaldes Teamwork. Næsten alle projekter på Ingeniørhøjskolen foregår i grupper, og med teamwork har alle studerende i grupperne mulighed for at arbejde i samme model på samme tidspunkt.

Allerede fra første semester bliver de studerende introduceret til BIM tankegangen. Jørgen Korsgård, er ansvarlig for arbejdet med BIM Server på Ingeniørhøjskolen og fortæller: “Målet er at få de studerende til at tænke “fuld BIM” hver gang de modellerer,” siger Jørgen Korsgård og fortsætter, “det betyder, at modellen skal indeholde oplysninger til senere brug, som f.eks. priskalkulation, statiske beregninger, energisimuleringer, tidsplanlægning eller andet.”

En helhedsorienteret BIM-strategi

Jørgen Korsgård har undervist i CAD-programmer i mere end 20 år. Desuden arbejder han med integration af BIM i undervisningen på Ingeniørhøjskolen. Han uddyber: “Ideen bag strategien er, at alle studerende skal opnå kompetencer indenfor BIM, så de senere i erhvervslivet kan være kulturbærere for BIM som projekteringsmetode.”

Nye teknologier bliver hurtigere og hurtigere en del af vores hverdag. Det er bemærkelsesværdigt, hvordan de kan bidrage til, at styrke de faglige kompetencer, som de studerende skal tage med sig ud i virksomhederne. Det handler ikke kun om beregninger og simulering, men i høj grad også om samarbejde og udveksling af idéer og information. På Aarhus Universitet, Ingeniørhøjskolen, er det lykkedes at forene begge dele.