Cart 0
IKT Aftaler
IKT-bekendtgørelser1-min.jpg

IKT aftaler

Vi ved, hvad der skal til for at få det fulde udbytte af BIM og sikrer, at den IKT-aftale som indgås også kan imødekommes af alle parter.

Indholdet i en IKT-aftale er ikke uvæsentligt, og det er ekstremt vigtigt, at det fra starten er så konkret og entydigt som muligt. Derfor skaber det ofte stor værdi at inddrage alle de relevante interessenter i arbejdet med udformning af IKT-aftalen. Derved sikres det nemlig, at der tages højde for alle de behov til information, som udspringer ved aflevering af byggeprojektet.

BIM Equity bistår med hjælp til projektets IKT-ledelse, hvor vi sætter fokus på sparring omkring brugen af BIM samtidig med, at vi har fokus på CAD/BIM-aftalens indhold og krav - også hvor disse fordrer arbejde på tværs af BIM-platforme. BIM Equity holder altid fokus på de lavt hængende frugter for værdiskabelse på projektet, så den maksimale værdi kan sikres hurtigst muligt.

Modeldata
2017_bhp_Cirkel diagram.png

Klassifikation og Driftsdata til BIM

BIM-projekter har i dag mange krav til modeldata, som skal være til stede i de enkelte fagmodeller. Specifikt kan dette være klassifikation og driftsdata.

Koordinering af modeldata oprettet som parametre kan være en svær størrelse at håndtere. Ofte bliver parametrene ikke oprettet korrekt og ensartet på tværs af alle fagmodeller, og det skaber forvirring hos bygherren efter den digitale aflevering af as-built materialet.

BIM Equity hjælper bygherres rådgiver med; dels at tjekke om de korrekte modeldata er til stede, og om de er koordineret på tværs af hele projektet. Dels hjælper BIM Equity også med at oprette manglende parametre i fagmodellerne samt påføre klassifikation, hvad enten, det er CCS, BIM7AA, SfB eller Forvaltningsklassifikation.

I takt med at BIM bliver brugt mere og mere, begynder driftsdata også at finde sin vej ind i datamodellen. I samarbejde med fm3.dk hjælper BIM Equity bygherrer og rådgivere med at koordinere samt oprette de korrekte og relevante driftsparametre i BIM-modellerne, således at bygherre nemt kan oprette 10-15 års vedligeholdelsesplaner på baggrund af BIM modellernes driftsdata samtidig med at kvalitetssikring af as-built-leverancen værdiforøges markant.

Kvalitetssikring
IMG_0475.jpg

Kvalitetssikring

Komplekse byggeprojekter indeholder 3D objekter samt data. Få sikkerhed for projektets kvalitet ved at vælge BIM Equity som leverandør af dit kvalitets check.

Vi udfører enten hele sikringen eller dele af den, eksempeltvist kontrol af klassifikationer på objekter eller bygningsdele med særlige krav til brand samt respektafstande.

Resultatet afleveres efter ønske som BCF, PDF eller Excel filer.

Det er også muligt at afleverer direkte til en online fejlrapport løsning som BIMcollab.

 
BIM Equity har hjulpet CBS med at udarbejde et nyt IKT paradigme, og har igennem hele processen arbejdet med en åbenlys stor videns- og erfaringsbase, som er kommet til udtryk i slutproduktet. Vi glæder os meget til at få det prøvet af i praksis og har store forventninger til de resultater, som det vil være med til at skabe
— Thomas Kleberg - Copenhagen Business School
 
Screenshot 2019-07-04 at 14.30.05.png

kontakt en rådgiver

lightgreyback.jpg

vores andre ydelser