OpenBIM-Studio-03.jpg

BYGNINGS INFORMATIONS MODELLER

Samarbejde på tværs af fag og software

 

BIM står for ”Building Information Model” – altså en ”Bygnings Informations Model”. Men da BIM også er en arbejdsmetode og en måde at styre informationerne i byggeprocessen, kunne M’et også stå for ”modeling” eller ”managing”. Der er mange måder at arbejde med BIM på. Mange forskellige programmer og værktøjer gør det muligt at få mere ud af BIM, uanset hvilken del af et byggeri man er involveret i. Det vigtige er ikke værktøjerne, men indholdet i modellerne. BIM Equity arbejder på at holde fokus på indholdet af BIM og mulighederne for at dele dette mellem byggeriets parter. Muligheden for at få en god forretning ud af BIM kræver, at man udnytter de informationer, der er i modellerne.

OpenBIM

Der er mange forskellige BIM-programmer på markedet. Ens for næsten alle er, at de kan dele modeller via et fælles fil-format kaldet IFC. Denne åbne, internationale standard,gør det muligt at udveksle informationerne i modellerne mellem rådgivere, entreprenører og bygherrer.

IFC sikrer, at man kan bruge de bedste værktøjer og dermed selv vælge, hvordan man vil udnytte indholdet af modellerne. BIM Equity forhandler en række programmer, der understøtter IFC-formatet og indeholder værktøjer, der gør det let at dele ens viden om byggeriet med rådgiverteamet og bygherren. Hermed bliver viden centralt for projektarbejdet, og jo mere viden der er om byggeriet, jo bedre bliver bygningen.

OpenBIM er en international standard for samarbejde omkring design, opførelse og drift af byggeri baseret på åbne standarder og arbejdsmetoder. OpenBIM er udviklet i samarbejde mellem non-profit organisationen, BuildingSMART og ledende softwareudviklere i byggebranchen, som f.eks. GRAPHISOFT, SOLIBRI og Tekla. BuildingSMART certificerer software-programmer, som understøtter IFC og OpenBIM, hvilket sikrer, at udvekslingen af data mellem certificerede programmer fungerer bedst muligt.

BIM som projektets omdrejningspunkt

BIM Equity arbejder altid på at dele mest mulig viden mellem byggeriets parter. Det handler om at samle projektmaterialet og måske fag-modellerne i én model, som rådgiveteamet og bygherre gennemgår i fællesskab. Denne type model koordinerer rådgivernes projekter, som så kan kan bruges til udbudsmateriale eller til entreprenørens beregninger af mængder, pris (4D), tidsforbrug (5D) og logistik.

Med de rigtige værktøjer og server-teknologi kan BIM-projektet deles mellem parterne, så alle har mulighed for at lave ændringer, som automatisk ”slår igennem” hos alle deltagere omkring byggeriet. BIM er en effektiv måde at sikre en høj kvalitet og de rigtige løsninger, som i sidste ende skaber bedre arkitektur. På denne måde har entreprenøren altid et opdateret beregningsgrundlag og tegningsmaterialet bliver et dynamisk udtræk fra modellen. Derfor kan man med fordel dele BIM-projektet mellem parterne – også helt ud på byggepladsen, hvor kommunikationen mellem de udførende og rådgiverne finder sted med 3D-modellen som det centrale element. Denne model opdateres og tilrettes under opførelsen, så man ved byggeriets afslutning har en præcis model af det færdige byggeri. Denne ”As Built”-model kan derefter danne grundlag for drift og vedligehold.

Hvis byggeprocessen effektiviseres efter denne opskrift, er der mulighed for store gevinster for alle parter. Byggeriet får færre fejl, kan opføres hurtigere til en lavere pris. – Og resultatet vil være tættere på bygherres ønsker. Det betyder at investeringen i den rette arbejdsmetode betaler sig fra første projekt.

 

POLYFORM

Hos POLYFORM arkitekter skaber OpenBIM en helhed hvor 2D-tegninger og 3D-modeller bliver en del af samme workflow som deles med ingeniører, entreprenører og bygherre. Dette skaber en transparens i projektet, som medfører højere effektivitet internt, bedre samarbejde i projekt-teamet og mindre risiko for entreprenøren.


CG Jensen

Der er store risici forbundet med at bygge. 90% af alle byggerier overholder ikke tidsplanen eller budgettet. CG Jensen benytter BIM til at minimere denne risiko ved at skabe mere viden på et tidligere stade i processen. Denne viden kommunikeres ud på byggepladsen via både 2D-tegninger og 3D-modeller, samt en masse BIM-data.OPENBIM IN ACTION

Hér er GRAPHISOFTs bud på hvad OpenBIM kan og hvordan man opnår det bedste workflow i udvekslingen mellem f.eks. arkitekt og ingeniør


kontakt os

Skriv til os, hvis du vil vide mere om hvad BIM kan gøre for dig

 
Navn *
Navn