Cart 0

TEKNOLOGI. VIDEN. SAMARBEJDE. 

Vi skaber bedre forudsætninger for proces og samarbejde – sammen!

I BIM Equity rådgiver, udvikler og uddanner vi bygherrer, rådgivere og entreprenører. Dette ved at vi er leverandør af nogle af branchens bedste design- og projekteringsværtøjer samt leverandør af en række ekspertydelser indenfor IKT, implementering, modellering og dokumentation.

I tæt samarbejde med vores kunder løfter vi konstant vidensniveau, produktivitet og kvalitet i byggeriet til et højere niveau. Uanset startpunkt. Uanset ambition.

bimlogo64.jpg

Servicetjek

Hos BIM Equity tror vi på, at glade kunder er de bedste kunder. Derfor tilbyder vi alle vores SOLIBRI, BIMcollab og ARCHICAD brugere med serviceaftale et årligt servicetjek helt gratis. Servicetjekket varer ca. 2 timer, hvor vi kommer ud i virksomheden eller på projektet.

lightgreyback.jpg

Samarbejde styrker værdikæden

Læs hvordan vi kan hjælpe dit projekt i dets forskellige faser

Planlægning

Bygherre & bygherrerådgiver

Grundig planlægning og tidlig inddragelse af brugere er afgørende i design- projektering- og byggefasen. Test og analyser i planlægningsfasen resulterer i et bedre og mere præcist grundlag for design og projektering - især fordeling af areal og logistikken mellem vigtige funktioner i og mellem bygninger.

Kom godt fra start med IKT-krav, opstartsmodel til design og projektering og muligheder for at planlægge i skala 1:1.

Design

Arkitekt & Brugere

Med moderne designværktøjer optimeres designprocessen og skaber samtidig mulighed for at inddrage brugere til co-creation, test og analyse. På denne måde optimeres bygningers funktionalitet og kvalitet. Et gennemarbejdet projekt i designfasen medfører også en langt bedre proces under den efterfølgende projektering.

Baseret på nogle af branchens bedste projekteringsværtøjer og ydelser af høj kvalitet, skaber vi de bedste forudsætninger for dit projekt.

Projektering

RÅDGIVERE & KONSULENTER

Projekteringsfasen er den fase, hvor der ved hjælp af teknologi og metode kan skabes en virtuel prototype af projektet. Da bygninger bliver mere og mere komplekse, bliver det samtidigt endnu vigtigere at koordinere rådgivernes arbejde med de udførende parter samt med den kommende drift - herunder commissioning.

Vores værktøjer for kollissionskontrol, skala 1:1 prototyper og tilhørende ydelser er oplagt til brug for commissioning.

Udførelse
1562227557433.jpeg

ENTREPRENØR & BYGGEFIRMAER

Systemer, der muliggør at 3D/BIM modeller stilles til rådighed for de udførende parter, er med til at sikre kvaliteten i byggeprojektet. Såfremt projektet er forberedt korrekt, vil modeller og tegninger nå helt ud til den udførende håndværker - ikke kun til computeren i skurvognen men helt ud på pladsen i smartphones og tablets som BIM/VR/AR.

Vi tilbyder ikke alene ydelsen der muliggør 3D/BIM, men også teknologi til kvalitetssikring og til opsætning på byggepladsen.

Ibrugtagning
Landing%2BSub%2BBanner%2B171127_1272_bim_VR.jpg

BRUGERE & LEVERANDØRER

For bygninger og anlæg der løser kritiske funktioner er det vigtigt at oplære personalet inden ibrugtagning og opstart af driften. Baseret på as-built materiale i 3D/BIM er der med hjælp af Virtual Reality muligt at gennemføre træningsforløb langt før projektet er klart til aflevering. VR kan også benyttes til wayfinding, arbejdsmiljø og sikkerhed.

Med vores system for prototyper bliver 3D/BIM modellen til skala 1:1 virtuelt træningsmiljø for leverandører og brugere.

Drift

DRIFT & VEDLIGEHOLD

På baggrund af modeller skabes der langt bedre grundlag for space management og planlagt vedligehold. I takt med at bygninger udstyres med moderne installationer, bliver driften mere teknisk. Det er derfor vigtigt at have en digital version af de bygninger man har i sit driftsportefølge, som grundlag til databaser og CAFM systemer.

En af vores ydelser er udarbejdelse af as-built materiale i form af 3D/BIM modeller og tilhørende tegningsmateriale.

 
BIM Equity har udført opgradering af det digitale grundlag for en større bygningsmasse med et samlet areal på ca. 32.000 m2. Vi har på alle måder været tilfredse med samarbejdet og det udførte, som har levet op til vore forventninger.
— OLE HØGSTEDT, REGION SJÆLLAND
 
Screenshot 2019-07-04 at 14.30.05.png

Vi samarbejder med

 
 

Digital brugerindragelse

Et stærkt værktøj til prototyper i byggebranchen er et Computer Automated Virtual Environment. C.A.V.E-systemer er kostbare, hvorfor teknologien indtil nu ikke har været kendt og brugt i branchen.

Dette laver BIM Equity nu om på. Vi tilbyder et komplet system til Digital Brugerindragelse og Prototyping til priser der gør teknologien tilgængelig for alle.

Vi sender dig gerne et uforpligtende prisoverslag.

lightgreyback.jpg
Referencer.jpg

Case studies

På alt fra support på tegnestuen, brugerinddragelse, pilotprojekter og whitepapers til kvalitetssikring, digitalisering og opmåling som service arbejder vi for at højne kvaliteten i vores kunders projekter.

Vi har samlet et udvalg af cases, der viser hvordan vi hjælper har indgået i vidt forskellige samarbejder og leveret værdi.

IFC guiden

IFC er et åbent fil-format udviklet af organisationen buildingSMART til brug i udveksling af BIM på tværs af fagdiscipliner og softwareplatforme. Det er et krav på større offentlige byggeprojekter og det mest gængse format for BIM-afleveringer globalt. Læs mere eller hent nu.

IFC-guide-Poster-Web.jpg
lightgreyback.jpg

Blog