SNUSFORNUFTIGE IKT-AFTALER

DAGENSBYGGERI-05032015.png

Der findes ikke én IKT-aftale, der passer alle projekter og rådgiverteams. Kravene er ofte så høje, at rådgiverne undervejs i processen ser bort fra flere af dem - på trods af, at de ofte selv har været med til at udforme aftalen. 

Thomas Graabæk, partner og BIM-rådgiver, har skrevet et kommentar om IKT-aftaler til Dagens Byggeri. Han slår et slag for at alle rådgivere arbejder i de programmer, som optimerer deres konkrete arbejdsgange og anvender IFC-formatet til samarbejde, videndeling og kvalitetssikring.

Graabæk konkluderer:

Man kommer længere med at definere nogle få snusfornuftige krav i IKT-aftalen og tilpasse den i forhold til bygherres behov og rådgiverteamet og projektets særlige udfordringer. Det er vigtigt at opstille klare retningslinjer for processen, således at alle parterne er over og tager ejerskab til deres del af projektet – med fokus på samarbejde, vidensdeling og projektets kvalitet. Resultatet er bedre samarbejde end en IKT-aftale med høje krav, som rådgiverne ikke alligevel ikke overholder.

Læs hele kommentaren på Dagens Byggeri