Renovering på Dagsordenen – Blogpost om BIM og renovering

RENOVERINGEN-PÅ-DAGOSRD.jpg

Thomas Graabæk har skrevet et blogindlæg om BIM-baseret renovering til #renoverdk (Renovering på dagsordenen), hvor han kridter banen op.

BIM har vist sit værd på forskellige byggeprojekter. Ærgerligt nok er renovering ét af de områder, hvor man oftest hører at lige hér, giver BIM ikke mening. Det er vi bestemt ikke helt enige i!

Derefter argumenterer han for, hvordan en af af hovedgevinsterne ved BIM er større overblik og transparens. Med BIM er det lettere at udveksle de enkelte rådgivers projekt-filer (fag-modeller) i det fælles IFC-format, som alle BIM-programmer kan importere og eksportere. Rådgiverne sparer i omegnen af 25 % af deres tid på projekteringen, da en rettelse i 3D-modellen automatisk ”slår igennem” på alle tegninger og mængder. Det er netop denne koordinering og kvalitetssikring af rådgivernes BIM-projekter, der medfører at man fjerner de fleste fejl på byggepladsen.

Størst gevinst ved BIM på renoveringsprojekter ved Drift og vedligehold

Graabæk fremhæver, at den største besparelse ved BIM på renoveringsprojekter opstår i dog i forbindelse med drift og vedligehold (Facility Management) i BIM-baserede FM-systemer. Første skridt i BIM-baseret renovering er grundlagsmateriale i BIM-format. Den bedste løsning er lave laser-opmåling direkte til BIM, hvor den bedste løsning er, at man benytter en mere simpel laser-måler, der kobles direkte til BIM-programmet og hermed registrerer de relevante bygningsdele og inventar.

BIM Equity vinder digitaliseringsopgave for Københavns Universitet I projekteringsfasen giver BIM fordele i kraft af et særligt renoverings-værktøj, der indikerer hvilke dele af modellen er eksisterende, skal nedrives eller er nyopbygning - en automatisering, der sparer arkitektrådgiverne for mange timer. Med andre ord: BIM giver (også) merværdi i renoveringsprojekter.

Læs hele blogindlægget BIM og Renovering – en værdiskabende kombination

Om Renovering på Dagsordenen

Udviklingen inden for nybyggeriet er traditionelt løbet med det meste fokus – på trods af at omsætningen inden for renovering er mere end dobbelt så stor som for nybyggeriet. Derfor vil Bygherreforeningen sætte renovering på den politiske- og byggefaglige dagsorden med projektet Renovering på dagsordenen støttet af Grundejernes investeringsfond. Projektet er søsat, da Danmarks bygninger har hårdt brug for at blive renoveret og energioptimeret.Læs mere på www.renoveringpådagsordenen.dk