PRAGMATIKA 06: BIM INTERVIEW MED ТHOMAS GRAABÆK

I anledning af Thomas Graabæks oplæg på Architecture of the Future konferencen i Kiev tidligere på efteråret, bringer Pragmatika # 06 et stort interview med Thomas Graabæk. Vi gengiver det her i en oversat udgave.

PRAGMATIKA.MEDIA (PM): Fortæl os, hvad du talte om i Kiev?

Thomas Graabæk (TG) : Jeg talte om designprocesser og ikke kun om modellering. I dag har vi set mange eksempler på, hvordan du kan realisere de smukke ideer, du har udvikler ved hjælp af modellering. Dette er bestemt et meget interessant emne, men jeg forsøgte, at flytte fokus lidt væk fra det og overveje, hvad selve designprocessen er? Og i forlængelse af dette: hvis modelleringen er meget besværlig, hvad kan vi gøre som arkitekter? Vi skal finde og udnytte de teknologier, der gør det nemt at designe komplekse bygninger.

PM: Når bygninger bliver mere og mere komplekse ud fra et teknisk og teknologisk synspunkt, kombineret med at de programmer, som vi designer i, tager højde for flere og flere faktorer og parametre, vil det så medføre, at folk mister deres jobs?

Færre rutineopgaver, mere fokus på designprocessen

TG: Jeg tror ikke, at der er et enkelt svar på dette spørgsmål. Hvis vi har "smarte" værktøjer, som kan gøre alt alene, vil de fleste blive fyret, fordi få specialister bogstaveligt talt vil kunne klare hele bygningen. Samtidig ser jeg, hvordan den helt modsatte proces finder sted - i de sidste 40 år er flere og flere bygninger blevet superkomplekse og flere og flere fagfolk er involveret i processen.

I 60'erne kunne et lille team på ti arkitekter designe et hospital indenfor et relativt kort tidsrum. I dag kræver det 60 mennesker, at skabe et lignende projekt, og de bruger dobbelt så lang tid på det. I dag er der opstået helt nye aspekter, der kræver en præcis forståelse for, at alt fungerer helt rigtigt. Et andet spørgsmål - har vi brug for flere mennesker i bygningens designfase? Jeg tror, at arkitekter og ingeniører bliver mindre involverede i det kedelige rutinearbejde med at skabe detaljerede tegninger:

Omvendt bliver de mere involverede i designfasen. Det forekommer mig, at vi på denne måde kan udvikle mere interessante og velfungerende bygninger, mens softwaren gør det mere kedelige og rutineprægede arbejde.

PM: Betyder det, at fremtidens arkitektur bliver en arkitektur for mennesker, hvor de professionelle selv vil være mere involverede i den kreative del af designprocessen?

TG: Jeg tænker, at holdene, der arbejder på komplekse projekter bliver større, og alle vil kunne arbejde samtidigt på både 3D-modellen og tegningerne, hvilket betyder, at alle disse processer bliver udført endnu hurtigere end nu. Men i fremtiden, i modsætning til hvad der sker i dag, vil vi være i stand til at skabe meget mere interessante projekter.

Teknologi muliggør tilpasninger til kundens/brugerens behov 

PM: Hvad tror du nye teknologier vil give til potentielle brugere?

TG: Der vil være kunder, der vil teste bygningen i virtual reality i designfasen. Dette er for at sikre, at den fremtidige beboer, når det drejer sig om private lejligheder, oplever boligen virtuelt og siger "Ja, alt passer mig” eller "Ja, alt er ændret, men det er præcis det, jeg vil have." I plantegninger er det helt umuligt, da ikke alle forstår at afkode en plantegning. Kommunikationen – og hermed forståelsen af projektet - bliver bedre, hvis arkitekten demonstrerer projektet virtuelt til kunden. Problemet er, at dette i dag ofte sker alt for sent efter oprettelsen af planer, dele af bygningen eller interiøret. Det betyder, at kunden skal vente, og nogle af dem er meget utålmodige. Og nu ændrer situationen sig: vi kan gøre alt simultant, fordi processen med at skabe tegninger foregår parallelt med modelleringen. Det er også muligt for brugerne at opleve projektet i virtual reality. Dette betyder, at arkitekten straks kan reagere på kundens ønsker: "Åh, vil du flytte den her? Lad gå. Se, det kommer til at tage sig ud sådan her. Er der mere du vil ændre? Uden problemer, det gør vi bare.“

PM: Hvor almindelig er BIM-software på de danske tegnestuer?

TG: I Danmark anvender alle de store tegnestuer BIM, og jeg tror, at de fleste fagfolk i Danmark vil fortælle dig, at BIM er fremtiden. Jeg tror, at der kun er nogle få tegnestuer, der endnu ikke anvender BIM-software. Hos BIM Equity stiller vi ofte software til rådighed, så tegnestuerne kan teste det indenfor en kortere periode. Ofte er det nok, til at arkitekterne lære at mestre programmet i forhold til at gennemføre en bestemt designfase. Til gengæld får vi mulighed for at demonstrere ARCHICAD, der er vores BIM-software.

PM: Hvor meget billigere gør BIM projektet?

TG: Dette gør bygningen billigere, fordi der er langt færre fejl under modellering, når man arbejder i en mere integreret arbejdsproces. Du bruger heller ikke unødvendige materialer, fordi du ikke behøver at genopbygge nogen dele af bygningen. Arkitektens løn bliver ikke lavere, men det realiserede projekt koster bestemt mindre. 

Dette er som angivet en oversat udgave af Pragmatikas interview med Thomas Graabæk. Foretrækker du at læse interviewet på russisk, finder du det her >>