Oplev dit byggeri som virtuelt projekt

OpenBIM-Studio-01.jpg

26. november inviterer Public Intelligence og Andersen Partners Advokatselskab til en eftermiddag med fokus på ny og værdiskabende teknologi for byggeri og infrastruktur - oplev OpenBIM Studio i Odense.

OpenBIM Studio er en 3D biograf og et BIM-baseret værktøj til brugerinddragelse, kvalitetssikring og videndeling på nybyggerier og renoveringsprojekter. Visningen i OpenBIM tager udgangspunkt i rådgiveres 3D/BIM modeller, der kan opleves i fuld skala. Det giver byggeriets parter nogle unikke muligheder for at sikre, at projektmaterialet er tilfredsstillende og afstemt, ligesom selve byggeriets udformning og indretning kan afprøves i forhold til deres funktion, inden bygningen opføres.

Mange muligheder

Med OpenBIM studio kan demonstrere, teste og analysere en lang række funktioner og scenarier:

  • Byrum i forhold til ombygning, tilbygning eller nybyggeri

  • Infrastruktur med veje, broer, tunneler, havnemiljøer eller f.eks. en letbanes funktion og indvirkning på byen

  • Nye bygninger hvor rådgivernes design, funktion og tekniske løsninger skal tilpasses i forhold til hinanden

  • Healthcareprojekter hvor funktion er en kritisk faktor, f.eks. hospitaler, laboratorier, plejehjem og demenslandsbyer

  • Brugerinddragelse og co-creation mht. hvordan et rum, et værelse eller en teknisk installation kan indrettes for optimal funktionalitet

  • Test og analyse af forhold for bygningsreglement, herunder sikkerhedsfunktioner og -procedurer ved f.eks. brand og udrykning

  • Ibrugtagningstræning hvor kommende personale øver og træner i en virtuel kopi af den bygning el- ler afdeling man flytter til, f.eks. et ambulatorie eller sengeafsnit på de nye hospitaler.

Tid og sted

Jonas Salih, direktør hos BIM Equity A/S demonstrerer den virtuelle 3D-biograf, hvor byggeprojekter opleves i skala 1:1. Arrangementet finder sted den 26. november 2015 kl. 15.30 – 17.30 hos Public Intelligence, Billedskærervej 15-17, 5230 Odense M.

Tilmelding

Der er begrænset antal pladser til arrangementet og deltagelse sker efter først til mølle-princippet. Fremsend din tilmelding til:

Michael Lindebjerg Møller, Andersen Partners: mlm@andersen-partners.dk

eller

Peter Julius, Public Intelligence: peter@Publicintelligence.dk

Læs mere om Public IntelligenceLæs mere om Andersen Partners Advokatselskab

NyhedThomas Graabæk