KURSUS: BIM for landskabsarkitekter

bim-land-02-2-700x501.jpg

I disse år er BIM i rivende udvikling, og aktørerne i byggebranchen har alle – i større eller mindre omfang – taget BIM til sig. For ikke at komme bagud i den digitale udvikling, er vigtigt at landskabsarkitekter også anvender BIM som en naturlig del af deres arbejde.

Store potentialer

På det strategiske niveau udvider BIM potentielt forretningsgrundlaget og gør det muligt for landskabsarkitekter at udføre LAR-beregninger, jordberegninger, skygge- og vindanalyser. Derudover er der et uforløst potentiale i at automatisere mængdeberegninger samt indarbejde drift, pleje og vedligehold (D&V) på et tidligt tidspunkt i processen.

LÆS: Stor interesse for BIM for landskabsarkitekter

På projekter, hvor landskabsarkitekturen er en del af et større byggeprojekt, sikrer BIM, at landskabsarkitekternes arbejde fra starten bliver tænkt med ind i projektet. Dette øger landskabsarkitekternes indflydelse i projektgruppen og de får alt andet lige lettere ved at argumentere for betydningen af deres bidrag. Derudover er BIM også et selvstændigt konkurrenceparameter, som både bygherrer, rådgivere og entreprenører efterspørger.

LÆS: LAND4ARCHICAD - BIM for landskabsarkitekter

Nu tilbyder BIM Equity et tre dages kursus, der introducerer landskabsarkitekter for BIM og viser hvordan de bedst muligt kommer i gang med BIM.

KURSUSBESKRIVELSE: ARCHCAD for landskabsarkitekter

3 dages grundlæggende kursus i ARCHICAD som BIM-program for landskabsarkitekter. Kurset fokuserer på import af landinspektørens grundlag i 2D og 3D, tegneredskaber i 2D, modellering af terræn i 3D, mængdeudtræk, jordbalance og samarbejde med bygningsarkitekt via DWG og IFC.

Kurset kræver ingen forudgående erfaring med ARCHICAD eller BIM. Vi kører kurset af to omgange – henholdsvis ultimo februar/primo marts og medio april:

Dato:             28.02. – 02.03.2017 og 11.04 – 13.04.2017

Tid:                09.00 – 15.00

Sted:              BIM Equity, København

Pris:               9.900 (eks. moms), samt 10% rabat til kunder med serviceaftale på ARCHICAD

Tilmelding via BIM Equitys kursusside