KONSULENTHJÆLP TIL TEGNESTUER

BIM-manager.jpg

Som noget nyt tilbyder BIM Equity nu konsulenthjælp til tegnestuer, som mangler en BIM Manager, en ARCHICAD-superbruger eller gerne vil have professionel hjælp til at få mest ud af deres BIM-arbejde.

Ekstern BIM manager

Thomas Graabæk, partner hos BIM Equity, fortæller om det nye tiltag:

I forvejen er support en integreret del af vores ydelser, når vi leverer software til byggeriets parter. Men vi oplever ofte, at tegnestuer, der ikke har eller ikke ønsker at afsætte ressourcerne til en egentlig BIM-manager, har behov for lidt ekstra hjælp i forbindelse med deres BIM-projekter. Derfor giver vi nu tegnestuerne mulighed for at hyre en ekstern BIM manager eller blot indgå en løbende aftale om fast konsulent-hjælp.

Tegnestuen indgår en fast aftale med BIM Equity om et bestemt antal timer om måneden på et specifikt tidspunkt. Kørsel udenfor København faktureres.

Floor walk, tegnestuespecifikke templates og modelleringshjælp

Konsulentydelserne tilpasses de respektive tegnestuers konkrette behov og kan blandt andet udgøre:

  • Support og “floor walk” på tegnestuen

  • Udarbejdelse og vedligehold af tegnestuespecifik “Template” til ARCHICAD (f.eks. check og integration af funktioner og opstart af tegnestue-bibliotek linket med template)

  • Opsætning og vedligehold af BIM Server (f.eks. biblioteker, netværk og hardware)

  • Udveksling med IFC (f.eks. konsistens-check, workflow, oversættere/“Translators”)

  • ARCHICAD Work Environment (indstilling og optimering af brugerfladen i ARCHICAD)

  • Konkrete modellerings-udfordringer i aktuelle projekter

  • Hjælp til koordinering og kvalitetssikring – herunder kollisionskontrol

  • Hjælp til forståelse af IKT-aftaler før indgåelse, samt hvad det forpligter til

  • Oprettelse af IKT-specifikationer, -aftaler, -manualer, -workshops, m.v., som skaber et stærkt fundament for projektet og rådgiverteamet

Nysgerrig?

Hvis du vil vide mere om BIM Equitys konsulentydelser er du velkommen til at kontakte Thomas Graabæk på +45 2628 5306 eller tg@bimeqt.com