Klassifikation med CCS og BIM7AA

Classification-Scheme-16-9.png

Klassifikation handler om at tilføje struktur til BIM, så bygningsdelenes mængder f.eks. lettere kan kobles til tilbudslister eller drift/vedligehold-systemer. Vi har jo altid været vandt til at opdele bygningsdele i typer, som f.eks. vinduestype 1 og 2, og med et klassifikationssystem sikrer man at denne struktur følger en standard, som går igen på andre projekter. – Det betyder, at man ikke skal opfinde den dybe tallerken på hvert projekt.

Der er mange danske og internationale klassifikationssystemer, og de to mest brugte til projektering af danske projekter er CCS (lavet af MOLIO – det tidligere BIPS) og BIM7AA (lavet af en række aarhusianske arkitekttegnestuer).

Vil man klassificere sit BIM-projekt med én eller flere af disse systemer, er det slet ikke så svært. Idéen er, at man på modellens objekter kobler en identifikation af bygningsdelens type, som en information, der vil følge objektet og dets mængder. For at vide hvilken klassifikationskode (altså hvad bygningsdelen hedder) der skal bruges, skal det slås op hver gang – i det mindste indtil man kender de mest brugte koder. Koden for et vindue er f.eks. QQA i CCS. For at gøre det let at slå disse koder op, har BIM Equity og GRAPHISOFT gjort begge klassifikationssystemer tilgængelige direkte i ARCHICAD.

For at få det til at virke, skal man først downloade det eller de systemer man ønsker fra GRAPHISOFTs internationale side, hvor også andre klassifikationssystemer kan hentes, f.eks. fra Norge, Sverige, UK eller USA.

Når filerne er hentet skal de importeres i projektet, hvilket sker på to forskellige måder for CCS og BIM7AA. CCS importeres direkte i Classification Manager, hvorefter det dukker op på listen over klassifikationssystemer:

Herefter er det muligt at tilføje CCS i indstillingerne på hvert af ARCHICADs bygningsdele. Hérunder kan man se et vindue, hvor CCS slås til, og når man efterfølgende søger på "vindue" får man en liste over de mulige CCS-koder for vinduer. Med et klik på "Choose" bliver koden lagt på vinduet. Man behøver selvfølgelig ikke gøre dette for hvert vindue, men med fordel for alle vinduer, som skal have samme klassifikationskode.

Ønsker man i stedet – eller samtidig – at klassificere med BIM7AA, skal systemet importeres gennem menupunktet "Import BIM Data":...

Hvorefter det er tilgængeligt i Classification Manager:

Hopper vi tilbage på det samme vindue som før, kan vi tilføje BIM7AA-koden for vindue på præcis samme måde som med CCS. – Og vupti, så er begge koder koblet til objektet!

I vindueslistens indstillinger kan man tilføje klassifikationskoderne:

Så kommer vindueslisten til at indeholde koderne:

Faktisk kan man påføre klassifikationskoderne direkte i listen, hvilket ofte er den smarteste måde at klassificere hele projektet på af to årsager: Det er let at tilpasse listen så den viser én linie for hver klassifikationskode og fordi man så let kan sikre sig, at man ikke har glemt at klassificere nogen bygningsdele:

Så nemt er det! – Så lad os holde op med at brokke os over klassifikation og komme tilbage til at skabe fantastisk arkitektur ;-)