IFC-udveksling af terræn med korrekte koordinater

IFC03.png

Når man arbejder med landskab er modellens placering i forhold til landskoordinater alfa og omega. Det begynder for det meste med, at man modtager landinspektørens grundlags-tegning i DWG-format med "world coordinate" placeret i landskoordinat. Sørg altid for at alle parter arbejder med samme referencesystem, f.eks. UTM, DKTM, Kp2000 eller Sytem34, samt samme højdesystem, f.eks. DVR90.Når DWG'en importeres som X-ref i ARCHICAD, skal man derfor sikre sig, at det er AutoCAD-tegningens nulpunkt placeres i ARCHICADs nulpunkt:

Man skal fravælge "Specify On-Screen" for både placering, skalering og rotation. Så skal man også sørge for, at det er DWG'ens nulpunkt ("Drawing's own origin") og ikke indholdet tegningen placeres efter. På denne måde vil mange projekter lande mange hundrede km fra ARCHICAD's nulpunkt, lige som man er vandt til i AutoCAD. – Så langt så godt...

Nu kan landskabs-projeket modelleres i ARCHICAD, med landinspektørens DWG som underlagstegning, vil modellen være placeret korrekt. Men hvordan får man så bygningsarkitektens fagmodel importeret, så den automatisk placeres korrekt?

Det kræver IFC-modellen er placeret korrekt fra det program den er lavet i. Kommer bygningsmodellen fra Revit, skal man være opmærksom på, at Revit ikke kan håndtere at modellen placeres så langt fra Revits nulpunkt, så derfor beskrives forskellen i en "Shared Coordinate File" inden IFC-filen eksporteres. Ved import i ARCHICAD, er det vigtigt, at man definerer hvilket nulpunkt i IFC-filen, man ønsker at benytte. Dette styres i ARCHICADs IFC Translators, som laver oversættelsen fra IFC til rigtige ARCHICAD-objekter:

Hér kan mange ting indstilles, så IFC-filen importeres efter brugeren og projektets behov. Under feltet "Match ARCHICAD Project Origin with..." skal man vælge "IFC Site Location", for at få Revits nulpunkt og "IFC Global Orgin" for at få landskoordinat, såfremt bygningsarkitekten har indtastet dette i "Shared Coordinate File". – Det er faktisk ikke så slemt som det lyder:

Når man skal den anden vej, og sender landskabet til bygningsarkitekten, f.eks. fra ARCHICAD til Revit, skal man træffe de samme beslutninger. Først og fremmest, vil det helt automatisk fungere, så længe man har modelleret terræn på i de korrekte koordinater langt fra ARCHICADs nulpunkt. Så laver man bare en eksport som IFC, med standard-indstillingerne i ARCHICADs IFC-translator:

Men har man modelleret tæt på ARCHICADs nulpunkt og ikke efter landskoordinat, skal man placere et "Survey Point"-objekt i landskoordinaten og så fortælle ARCHICADs IFC Translator, at den skal benytte "ARCHICAD Survey Point position", som det ses på billedet herover.

"Survey Point"-objektet er en del af ARCHICADs indbyggede bibliotek, som placeres dét hvor landskoordinaten er placeret:

I forhold til højder anbefales det altid, at terræn modelleres i korrekte højder (så man automatisk kan kotére), men bygninger kan evt. modelleres i anden højde og så efterfølgende placeret korrekt i terræn-modellen. Det giver f.eks. mening hvis mange ens huse skal placeres i landskabet med forskellige højder. Har man på trods af anbefalingerne modelleret terræn i anden højde, kan "Survey Point"-objektet også korrigere for dette.

Så skulle der vist ikke være mere at sige om det :-)