Godt nytår fra BIM Equity

Julekort-2015-NEWYEAR.jpg

BIM Equity takker for et forrygende 2015 og ønsker alle samarbejdspartnere, kolleger og venner et godt nytår

Hvad er BIM? Kært barn har som bekendt mange navne, og svaret afhænger af, hvem man spørger. For nogle er BIM er et værktøj, andre ser BIM som virtuelle prototyper, mens atter andre ser BIM som en lagerplads for data. Det er der intet forkert i, men hvis man anser BIM som en udvekslingsplatform eller en informationsstruktur, nærmer man sig essensen af, hvad vi hos BIM Equity forstår ved BIM.

Samarbejde + Vidensdeling = BIM

Ingen af byggebranchens aktører kan alene føre et projekt fra A – Z. Derfor er samarbejde, respekt for faglighed og forskellige roller samt vidensdeling afgørende for et vellykket projekt. Vores årsagssammenhæng er ganske enkel: Bedre processer => Bedre Økonomi => Bedre projekter – det sker kun hvis alle aktører, inklusiv brugerne, samarbejder og går efter et fælles mål og taler et fælles sprog.

I løbet af året har BIM Equity smidiggjort samarbejde og øget vidensdeling på en lang række projekte

OpenBIM Studio – brugerinddragelse og kvalitetssikring på tværs

Vi har haft diverse projekter igennem OpenBIM Studio, hvor bygherrer, rådgivere og brugere har oplevet og kvalitetssikret sundhedsbyggerier ved at gå sammen gennem bygningen i 1:1 – længe inden den er færdig. Næste skridt bliver at bygherrer, rådgivere og brugere i fællesskab kan udvikle projekter i real time - mens de er i OpenBIM Studios 3D-model. Det vil skabe rumprogrammer, der fra starten giver 100% arealudnyttelse.

Digitalisering

På renoverings- og ombygningsprojekter er en digital model af den eksisterende bygning første skridt. I løbet af året har vi gennemført en omfattende opmåling af laboratorier på Københavns Universitet for Bygningsstyrelsen og Alectia. I forlængelse af dette har vi i indgået et antal rammeaftaler for digitalisering med flere mindre aktører for opmålinger i 2016. Dette sikrer at f.eks. en arkitekt eller retail-designer på forhånd kender prisen for opmåling af en bestemt type projekt.

BIM Workflow

Et godt BIM workflow sikrer, at man høster fordelene ved BIM på tværs af faggrænser og faser. Vi har haft det første hold BIM Workflow Managers og BIM Workflow Certificerede konsulenter igennem vores uddannelser, som vi afholder i samarbejde med Nohr-CON. Vi har også udgivet en bogserie på 4 BIM Workflow Guides, som viser hvordan alle parter gennem alle faser får mest ud af BIM. Bøgerne bliver allerede revet væk, og vi er undervejs med en digital udgave i 2016.

Bestil BIM Workflowgudie 1-4

Vi glæder os til 2016

I 2016 kommer der en række nye tiltag – vi glæder os til samarbejdet.De bedste nytårshilsner fra hele BIM Equity teamet.

NyhedThomas Graabæk