Nyt BIM-workflow fra Solibri

Solibri har i mange år været kendt som kongen af kvalitetssikring takket være programmet Solibri Model Checker. Ud over dette program, havde de også en gratis version med begrænset funktionalitet, Solibri Model Viewer, og et genialt lille hjælpe-program, Solibri IFC Optimizer, der alene reducerer fil-størrelsen af IFC-filer. Nu introducerer Solibri 4 nye programmer som erstatning for deres Checker og Viewer og beholder Solibri IFC Optimizer, som det altid har været.

Men lad os først kigge på, hvad Solibri kan gøre for et byggeprojekt:

  1. Koordinering. Man samler fag-rådgivernes modeller i én fællesmodel for at sikre alle fag-løsningerne passer sammen. Er modellerne ikke placeret ens, i samme målestok, indeholder forkerte bygningsdele eller andet vil det praktisk talt være umuligt at kvalitetssikre projektet. Rådgivernes fag-modeller skal derfor helst passe sammen som et perfekt puslespil.

  2. Visuel Granskning. Når modellerne er samlet i Solibri, vendes og drejes de for at finde større synlige fejl. Man kan gå gennem bygningen – som i et skydespil – og skjule f.eks. nedhængte lofter og vægge til skakte, så man kan se skjulte konstruktioner og installationer.

  3. Klassifikation. Man kan opdele bygningsdelene i klasser eller kategorier, så man nemt håndterer store og komplekse projekter. Det kan f.eks. være at værn og håndlister tildeles én klasse for at kunne frasortere dem i forhold til kollisioner. Det kan også være at vinduer og døre tildeles en klasse, da det er værre, når rør og kanaler kolliderer med et vindue end en væg. Klassifikationen i Solibri kan benyttes parallelt med klassificeringen af elementer fra BIM-projektet eller klassifikationssystemer som f.eks. CCS og BIM7AA.

  4. Regelbaseret Check. Med de avancerede regelsæt i Solibri er det muligt at gennemgå modellen for fejl, som f.eks. kollisioner, klassifikationskoder, rum med ens rumnummer, rum, som ikke svarer til den omkransende vægge/gulve og lofter, flugtveje, tilgængelighed, mål på værn/trapper/ramper, at søjler og bjælker ligger af på andre bygningsdele, at vinduer ikke er højere end nedhængte lofter, etc. Det er hér at man virkelig skaber værdi, da udgiften for en fejl stiger eksponentielt, jo senere den opdages. Det er ikke urealistisk, at forvente en nedsættelse af fejl på byggepladsen med 80-90% ved brug af Solibri Model Checker.

  5. Fejlrapporter. De udvalgte fejl samles til fejlrapporter, hvor hver fejl eller fejltype fremgår med et billede af fejlen og en kommentar. Fejlen er koblet til bygningsdelene og kameraets placering er også gemt med fejlen. Det gør det muligt at hoppe fra fejl til fejl i fejlrapporten og samtidig hoppe til det rigtige sted i modellen.

  6. Issue Management. Fejlrapporterne kan eksporteres som PDF-, XLS-, BCF-filer eller synkroniseres til et "Issue Management"-system, som f.eks. BIMcollab, hvor fejlene kan administreres gennem en web-app og derefter synkroniseres til bl.a. Revit, Tekla og ARCHICAD. Dette skaber en form for kvalitetssikring af kvalitetssikringen, da man sikrer at fejlene rettes og efterfølgende har fuld dokumentation for, hvilke fejl man fandt hvornår og hvem, der har fået til opgave at rette dem.

  7. Mængdeudtræk. Arealer, længder, volumen og styklister opgøres via objekternes geometri, så man får entydige mængder fra alle rådgivere, som ikke er defineret af deres BIM-programs måde at beregne på. Mængderne kan eksporteres til f.eks. tilbudslister i Excel eller via XLS-filer til kalkulations-programmer som Sigma.

Det er dette workflow, som ingen andre programmer kan slå, og det er netop dette workflow, som har fået Solibri til at introducere 4 nye programmer, som faktisk ikke er helt så nye, som man kunne frygte.

De 4 nye programmer er alle af-arter af Solibri Model Checker, som fremover er blevet omdøbt til Solibri Office. Solibri Office er programmet, som sikrer kvalitet gennem regelbaseret check. Dette er grundstenen i Solibris produkter, og programmet er stadigvæk præcis, som vi elsker det.

Normalt har man kun kunne købe Solibri Office som "flydende" netværkslicens, men som noget helt nyt vil Solibri Office fremover kunne lejes i 12 mdr. af gangen.

Ved leje – eller subscription, som det hedder på nydansk – er licensen dog ikke "flydende", men tildeles en medarbejders computer.

Har man ikke brug for at kunne lave regelbaserede check, kan man fremover benytte Solibri Site til at koordinere, klassificere, granske og udtrække mængder. Solibri Site købes også som "flydende" netværkslicens og er væsentligt billigere end Solibri Office.

Der er mange som kun har brug for at koordinere og visuelt granske fag- og fælles-modeller, hvilket man kan gøre med den gratis Solibri Anywhere. Det er også muligt at samle flere IFC-filer i én SMC-fil, måle, lave markeringer, samt oprette og kommentere fejl. Solibri Anywhere er altså langt stærkere end den "gamle" Solibri Model Viewer – men stadig gratis.

Den sidste – og lidt hemmelige – version hedder Solibri Enterprise, som svarer til Solibri Office, men med "AutoRun", der gør det muligt at automatisere import og regelcheck. Solibri Enterprise har også en anden licensstruktur, hvor man har adgang til ubegrænset antal lienser, men kun betaler for antallet af licenser der har været i brug i det seneste kvartal. Denne løsning er alene for virksomheder med rigtig mange Solibri-licenser.

Herunder kan du se hvilke funktioner, der er i de forskellige versioner af Solibri:Med disse 4 nye versioner af Solibri er det nu muligt, at sammensætte en palette af de programmer ens virksomhed har behov for og dermed både spare penge på licenser og give licenser til flere af kollegerne og deres projekter.

Hvor man tidligere skulle have den fulde version af Solibri Model Checker for at samle et par IFC-filer, kigge på dem og oprette nogle fejl til fejlrapporten, kan man nu gøre dette med den gratis Solibri Anywhere.

Hvor man før skulle have den fulde version af Solibri Model Checker for at klassificere modeller og udtrække mængder, kan man nu gøre dette i den billigere Solibri Site. Og for det store arbejde med kvalitetssikring er der stadig alt det gode fra Solibri Model Checker i Solibri Office, men nu også med mulighed for at vælge mellem køb eller leje. – Måske er én licens af Solibri Office nok til at dække tegnestuens behov men med et par ekstra store projekter i gang samtidig, giver det måske mening at leje en licens mere i ét år. Man kan altså få meget mere kvalitet på virksomhedens projekter for færre penge.

Videoerne herover og herunder viser hvordan Solibri er med til at skabe bedre kvalitet, bygbarhed, færre fejl og hurtigere udførelse på store konkrete projekter.

Det som ikke er ændret i Solibris nye produkt-portefølje er, at Solibri kun importerer IFC-filer, så man altid checker afleveringsformatet og ikke arbejdsfilerne. Med IFC-filer kan man checke projekter lavet i hundredevis af BIM- og 3D-programmer, uden at skulle tage stilling til, hvilket program filen kommer fra.

Solibri er markedets bedste program til at åbne og oversætte IFC-filer, hvilket gør det til det oplagte værktøj til kvalitetssikring. – Og så virker Solibri både til Mac og Windows!

På Solibri Solution Center kan man downloade diverse regelsæt og add-ons til Solibri – nogle er gratis og nogle koster penge. Man kan f.eks. købe BIM Equitys danske lokalisering til Solibri Office, hvis man ikke allerede har serviceaftale hos os og dermed får den gratis. Den danske lokalisering er tilrettet BR18 (Bygningsreglementet) og MOLIOs C-402 om konsistenskontrol, samt checker for bl.a. CCS-klassifikation.

BIM Equity laver Danmarks bedste kurser i brugen af Solibri, hvor vi altid inkluderer info om BIMcollab og den danske lokalisering. Man lærer de grundlæggende funktioner at kende, men lærer også at lave sit eget regelsæt til tegnestuen eller projektet.

Se vores kurser hér >>

Hvis du vil vide mere om Solibri, og vil du downloade en gratis test-version af Solibri Office, så kan du kigge hér >>