Den Digitale Energifals...

Egernsund Tegl laver smukke håndstrøgne teglsten til feinschmeckere. Ønsker man et fuldmuret hus, men som også opfylder moderne energikrav, som f.eks. Passivhus-standarden, nul-energihuse, BE20, DGBN, m.v., så kan man være nødsaget til at have meget tykke vægge, for at få plads til den nødvendige isolering. Problemet ligger ofte omkring væggenes åbninger ved døre og vinduer, hvor linietabet er stort i fuldmurede huse. Ved energirenovering er problemet præcis det samme!

I en tid med cirkulær økonomi, hvor mursten genanvendes giver det også mening at kigge på, hvordan murede facader får den bedste "energy-performance.

Passiv_hus_sketch.jpg

"Det har Egernsund Tegl besluttet sig for at gøre noget ved, og de har derfor udviklet en "energifals", som minimerer linietabet ved dør- og vinduesåbninger. Energifalsen er en højisoleret ramme omkring døren og vinduet, lavet af tegl, så den bliver usynlig både indefra og udefra. Og der er ikke bare den tekniske løsning, der bliver usynlig, Energifalsen gør det også let at skjule vinduesrammerne indefra, så man kun ser den murede fals og glasset. Man kan se hele løsningen i detaljer i denne video:

Bygningers energi-regnskab er en vigtig del af designprocessen hos arkitekten, og derfor skal brugen af f.eks. en energifals tænkes ind i arkitekturen – helst allerede under skitseringen. Arkitekten skal også både tegne energifalsen i snit og detaljer, men også angive styklister med antal og størrelser. Altsammen skal passe med murmål, så antallet af teglsten går op. Altsammen noget som tager tid, men som også er en process, der lader arkitekten komme helt ind i bygningens detaljer og tektonik.

For at gøre arbejdet lettest muligt for arkitekten, har Egernsund Tegl udviklet BIM-objekter af deres energifals til Revit og ARCHICAD. BIM Equity har hjulpet med den tekniske del af udviklingen af ARCHICAD-objektet, som er blevet til en intelligent løsning, der nemt modelleres i 3D, automatisk tegner detaljer i 2D og samtidig leverer styklister til producenten. Se i vores korte demo-video, hvordan objekterne virker i ARCHICAD:

Bygningen i videoen herover er tegnet af Claus Jensen Arkitekter i Aarhus, som har arbejdet med Egernsund Tegl og især med energifalsen i en årrække. Claus Jensen Arkitekter har derfor også været med til at teste ARCHICAD-objektet i udviklingsfasen og har givet os lov til at bruge deres projekt i videoen.

Videoen viser, hvordan man indsætter energifals-objektet i plan og justerer størrelsen til vinduets bredde. Den samme justering vises i snit, hvor højden springer i murmål. Dernæst vises, hvordan man kan slå energifalsen fra i top, bud eller én af siderne, samt hvordan man kan få vist en "refence-geometri" i 3D, som gør det let at justere størrelsen af energifalsen direkte i den perspektiviske visning. Der vises også helt kort, at informationer om energifalsen udtrækkes i skemaer.

For at benytte BIM-objekterne i ARCHICAD, skal man først downloade dem fra Egernesund Tegls hjemmeside. Dernæst tilføjes biblioteket i ARCHICADs Library Manager, hvorefter objektet ligger klar i Objekt-værktøjet.

Nu kan man indstille murstenens størrelse, så murmålene kommer til at passe:

Herefter kan energifalsen sættes ind i vinduesåbningen og "snappes" til vinduets størrelse. Dette kan gøres i både plan og snit. Læg mærke til, at BIM-objektet automatisk sørger for at detaljerne er på plads på både plan og snit i forhold til energifalsen.

Når energifalsene er på plads, kan man opsætte et Schedule som viser de informationer man har brug for på projektet. Retter man informationer i skemaet, slår det igennem i 3D-modellen og dermed også på alle tegninger:

Det er altså nemt at detaljere sit projekt med Energifals-objektet fra Egernsund Tegl. På hjemmesiden kan man både downloade BIM-objekter til ARCHICAD og Revit. Til ARCHICAD kan man også downloade en eksempel-fil, hvor to vægge er opsat med overflader downloaded fra Egernsund Tegls hjemmeside, Murdesigner, hvor man kan sammensætte forskellige teglsten, fugefarver, forbander og til sidst downloade texturemaps som passer direkte i ARCHICAD.

Rigtig god fornøjelse med lavenergihuse i tegl og med BIM-objekterne fra Egernsund Tegl.