De skjulte linier...

Skærmbillede-2018-12-21-kl.-10.48.50-2.png

BIM er handler jo i høj grad om at visualisere 3D-modeller – måske som fotorealistiske visualiseringer eller som perspektiviske stregtegninger. Netop den sidste slags er interessant, når man gerne vil vise mest muligt på én perspektivisk tegning.

Først lige to ord om perspektiv set i forhold til rejste planer, isometri, aksonometri og hvad der ellers er af målbare 3D-fremstillinger. Ulempen ved perspektiv er, at man ikke selv kan tage mål i billedet, men dette må gøres udfra 2D-tegninger. Dertil kan man jo sætte målkæder på i perspektiv, så de udvalgte mål kan aflæses. Fordelen ved perspektiv er, at man ser bygningen som man oplever den og som man er vandt til at forstå billeder. – Det synes jeg er langt mere værd end at kunne måle i illustrationen.

3D-tegninger i vektor-format har den fordel, at de kan skaleres uden at man skal tænke på opløsningen. Man kan justere stregtykkelser og -typer fra BIM-programmet eller efterfølgende f.eks. i Adobe Illustrator, og ligeledes slette linier, ændre dem og tegne nye til.

Generelt er der med perspektiviske stregtegninger to typer: Wireframe og Hidden Line. Den første tegner alle kanter på 3D-modellen, uden fladerne i mellem skygger for nogle linier. Wireframe-tegninger kan være rigtig flotte, men er oftest svært aflæselige. Men Hidden Line tegninger vises bygningen som man ville tegne den i perspektiv, men uden man kan se bagvedliggende linier. Men der er også en mellemting mellem Wireframe og Hidden Line, hvor man stipler de skjulte linier.

I ARCHICAD slås denne visning til gennem indstillingerne på selve tegningen (3D Document), som kan sættes til en stipling eller en anden stregtykkelse eller -farve. Resultatet er at man nemt opfatter bygningens udformning, men også får information om de skjulte dele af bygningen. Tykkelser og dimentioner opfattes logisk.

Ovenstående eksempel er meget simpelt, men illustrerer alligevel hvor nemt man opfatter en rumlighed ved at stiple skjulte linier. Samtidig giver det et grafisk løft med flere informationer og linier i tegningen.Det er også muligt at målsætte 3D-tegningen, selv om det er perspektiv med visning af skjulte linier. Så bliver det nærmere en teknisk tegning.

En sidste mulighed er at samle to af de ovenstående illustrationer: én med overflader og én med skjulte linier. Det giver en form for røntgen-syn gennem bygningen og gør de lidt kedelige tegninger mere levende. Sammenlægningen kan ske direkte i ARCHICAD eller f.eks. i Photoshop.

Som altid er mulighederne uendelige, kun afgrænset af fantasi og kreativitet. Værktøjerne er allerede tilstede og BIM giver den nødvendige geometri til perspektivisk fremstilling.