BYGHERRERNES FORNEMMELSER FOR (BIM)-STANDARDER #5 – DAB

2.4.jpg

Vi har spurgt en række bygherrer, hvilke filformater de mener, byggebranchen skal anvende, når de digitaliserer og implementerer BIM. Femte og sidste interviewperson er Mogens Bundgård Andersen, BIM- og tegningsansvarlig hos DAB. Gennem deres IKT-aftaler stiller bygherrer krav om filformater, når de modtager BIM-modeller. Kravstillesen har konsekvenser for rådgivere, entreprenører og ikke mindst bygherrerne selv. Det handler blandt andet om samarbejde på tværs af faggrænser, muligheden til at vælge den mest hensigtsmæssige software for alle involverede - og på længere sigt ejerskab til bygherrernes egne bygningsdata. Efter interviewrunder med DTU Campus Service, Københavns Lufthavne, Molio og Hillerød Kommune, der alle på forskellig vis fremhævede en række fordele ved åbne fil-formater, er turen nu kommet til Mogens Bundgård Andersen, der er BIM- og tegningsansvarlig hos DAB.

DAB er en forkortelse for Dansk Almennyttigt Boligselskab, der administrerer og udlejer over 50.000 almene boliger fordelt på ca. 4 millioner kvadratmeter, som er spredt ud over hele Danmark. DABs bygge og renoveringsafdeling beskæftiger 23 medarbejdere.

På længere sigt fremtidssikrer IFC grundlaget for drift

Vi har stillet Mogens Bundgård Andersen fire spørgsmål om fil-formater.Q: Synes du, at man som bygherre bør kræve proprietære fil-formater eller åbne standarder?

Mogens Bundgård Andersen: ”Begge dele.”

Q: Hvad er årsagen til at vælge to formater?

Mogens Bundgård Andersen: ”Vi er gennem IKT-bekendtgørelserne forpligtede til at stille krav til åbne fil-formater. Derudover er vi som bygherre engagerede i at styrke udviklingen af de åbne fil-formater, som f.eks. IFC, blandt andet gennem samarbejder med MOLIO og buildingSMART. Vores problem er i imidlertid, at IFC-filerne ikke indeholder tegninger. Da tegningsmaterialet er ansvarspådragende, og vi hovedsageligt drifter ud fra tegninger, vil det proprietære filformat være det vi lettest kan generere tegninger ud fra. ”

Q: Hvilket fil-format vil du anbefale, at man som bygherre stiller krav til afleveres af rådgivere og entreprenører?

Mogens Bundgård Andersen: ”Det ville være fedt, at kunne sige IFC, men da vores driftssystem for tiden udelukkende kan håndtere Revit-filer, er det vigtigst for os.”

Q: Er Revit det rigtige filformat til at levere de relevante informationer til bygherrerne?

Mogens Bundgård Andersen:”Ja, Revit-filerne dækker på alle måder vores behov. Men i et længere perspektiv vil vi klart foretrække IFC-filer, som sikrer vi kan genbruge data i nye systemer. Det er derfor vigtigt for os, at vi til enhver tid selv kan generere IFC-filer og derved fremtidssikre vores grundlag for drift. Vi kræver også åbne fil-formater for at understøtte udviklingen og nudge rådgiverne til at blive bedre til IFC.”

Læs de tidligere interviews i serien

Dette er femte og foreløbig sidste interview med offentlige bygherrer om fil-formater. Du kan læse de øvrige interviews med DTU Campus Service, Københavns Lufthavne, Molio og Hillerød Kommune her >>