BYGHERRERNES FORNEMMELSER FOR (BIM)-STANDARDER #2 — KØBENHAVNS LUFTHAVNE

Michael-Ørsted.jpg

Bygherrerne stiller som en del af deres IKT-aftaler krav om filformater, når de modtager BIM-modeller. Kravet om fil-formater har en række konsekvenser for rådgivere, entreprenører og ikke mindst bygherrerne selv. Det handler blandt andet om samarbejde på tværs af faggrænser, muligheden for alle involverede at vælge den mest hensigtsmæssige software og på længere sigt – ejerskab til bygherrernes egne data.

Expanding CPH - historisk udvidelse af Københavns Lufthavne

Vi har spurgt en række bygherrer om deres holdninger til hvilket format, de ønsker at modtage og lagre deres BIM-data i. Nummer to i rækken er Michael Ørsted, afdelingsleder i Københavns Lufthavne, der i skrivende stund gennemgår en historisk udvidelse. Udvidelsen går under navnet ”Expanding CPH” og målet er at øge kapaciteten til 40 millioner årlige passagerer, give plads til 17 nye langdistanceruter og sætte antallet af medarbejdere op til 25.500.

Som afdelingsleder for Technical Knowledge i Københavns Lufthavne indtager han en central rolle i udvidelsesprojektet. Afdelingen er ansvarlig for at håndtere lufthavnens tekniske dokumentation, og Michael Ørsted er overordnet ansvarlig for udviklingen og implementering af lufthavnens BIM Strategi - herunder digitaliseringen af lufthavnens eksisterende bygninger.

4 spørgsmål

Vi har stillet Michael Ørsted et par spørgsmål om hvilke fil-formater, der skaber mest værdi for bygherrerne.

Q: Synes du, at man som bygherre bør kræve proprietære eller åbne fil-formater som afleveringsleverance?

Michael Ørsted: "Åbne standarder! Det bruges internt, men vi beder også om proprietære formater, da nogle rådgiver fortrækker dette. På sigt skal IFC dog være CPH’s anvendte udvekslingsformat."

Q: Hvad er årsagen til at vælge åbne formater?

Michael Ørsted: "Fleksibiliteten i de software-løsninger man kan vælge i mellem og for at fremtidssikre sine data er åbne standarder klart det sikreste valg."

Q: Hvilket fil-format vil du anbefale, at man som bygherre stiller krav til afleveres af rådgivere og entreprenører?

Michael Ørsted: “IFC som format til driftsmodellen.”

Q: Er IFC-formatet modent nok til at levere de relevante informationer til bygherrerne?

Michael Ørsted: “Absolut! Det vi skal bruge som bygherre er - end of the day - en driftsmodel, og det kan IFC snildt klare, både for geometri og data.”

Mere om Expanding CPH?

Læs mere om udvidelsen af Københavns Lufthavn her >> 

Mere om IFC?

Vil du vide mere om IFC, åbne standarder og OpenBIM? Bliv klogere på www.buildingsmart.org