BIM Server til ArchiCAD 18

bimcloud-flexible.jpg

Der er sket en masse nyt med BIM Server sammen med lanceringen af ArchiCAD 18 og BIMcloud. Nu er brugerfladen web-baseret, hvilket gør administrationen af både BIM Server og BIMcloud væsentlig mere fleksibelt.

Bare for en sikkerheds skyld vil jeg lige definere forskellen på BIM Server og BIMcloud: Begge dele er en samarbejds-platform for deling af ArchiCAD-projekter, hvor BIM Server er den gratis version, der leveres sammen med ArchiCAD-installationen og BIMcloud bygger på helt samme teknologi, men har ekstra funktioner, der gør administrationen let for store virksomheder, med mange brugere og mange store projekter. BIMcloud har også mulighed for at koble BIMx Docs til serveren, så brugerne kan komunikere mellem ArchiCAD på tegnestuen og BIMx på byggepladsen. Hvor BIM Server er gratis, koster BIMcloud penge for både server-licenser og for antallet af brugere.

BIM Server og BIMcloud installeres let på ens fysiske server, på virtuelle servere eller på cloud-servere hos f.eks. Amazon eller Microsoft Azure. Derefter kan man logge ind på BIM Server Manager eller BIMcloud Manager, hvor alle brugere sættes op.

Brugerne tildeles forskellige "roller" alt efter hvilke rettigheder de skal have på projektet. I dansk kontekst, med en lav ledelses-struktur, sættes alle brugere normalt til "Lead Architect", der giver adgang til alle dele af BIM-projektet. Man kan selv definere hvilke funktioner de forskellige roller skal give rettighed til, og i BIMcloud kan man gruppere brugerne og tildele hele gruppen samme rolle, hvilket gør det let at administrere, hvis man ændrer i rettighederne senere.

skc3a6rmbillede-2014-11-28-kl-21-53-55.png

Brugere indtastes med navn og gerne billede, som er det billede ens kolleger ser i ArchiCAD, når man f.eks. sender interne beskeder via Teamwork-modulet. Hvis man benytter BIMcloud kan brugerne importeres direkte fra ens fil-servers opsætning via Active Directory (LDAP), med de samme navne og indstillinger som de har på fil-serveren.

skc3a6rmbillede-2014-11-28-kl-21-50-46.png

Nu hvor brugerne er sat op, kan man oprette de projekter, som skal deles over BIM Server eller BIMcloud...

skc3a6rmbillede-2014-11-28-kl-21-52-01.png

Der er 3 uafhængige backup-systemer, når man arbejder med et Teamwork projekt på en BIM Server eller BIMcloud. Dette sættes op i projektets indstillinger i "web-manageren":

  1. Der arkiveres altid en lokal kopi af projektet på brugerens computer, der opdateres for hver ændring af projektet. Det betyder, at hvis computeren crasher eller strømmen pludselig går, så kommer alt automatisk tilbage, næste gang ArchiCAD startes.

  2. BIM Server eller BIMcloud har et indbygget backup-system, hvor man selv vælger hvor ofte den skal gemme en backup (f.eks. 4. time) og hvor mange backups den skal gemme (f.eks. seneste 20). Er uheldet ude og der f.eks. er en person der har slette noget vigtigt, kan man "rulle tiden tilbage" ved at genskabe en gammel backup.

  3. For at sikre sig mod server-nedbrud, hvor der måske går flere dage eller uger, før en ny server er funktionsdygtig, laver BIM Server og BIMcloud en PLN-backup, som er en almindelig ArchiCAD "solo"-fil, der kan åbnes fra enhver ArchiCAD.

skc3a6rmbillede-2014-11-28-kl-21-51-19.png

Udover de ovenstående backup-løsninger, skal man selvfølgelig altid selv sørge for egne servere har backup ude af huset, eller at man selv har en kopi af sine data på en hosted server i "skyen".

En sidste sikkerhedsfaktor er, at al aktivitet på BIM Server og BIMcloud registreres i en log, hvor man kan se hvem der har gjort hvad og hvornår.

Med BIM Server og BIMcloud, er der praktisk talt ikke nogen forsinkelse i forhold til at arbejde alene med projektet på en almindelig filserver. Der er dog mange sikkerhedsmæssige fordele, og skal man arbejde sammen med andre giver det en stor fleksibilitet, at man let kan dele projektet mellem sig. BIM Server og BIMcloud, fungerer uafhængigt af hvor stor den fysiske afstand mellem brugere og servere er, og hvor langsom internetforbindelsen er. Dette lader sig gøre, da systemet altid gemmer en lokal kopi af projektet og udelukkende sender de små ændringer der sker i projektet over netværket. - Smart!

Samarbejde over nettet bliver en stadig større del af vores hverdag og det er spændende at se, hvordan teknologien åbner nye døre, for samarbejde mellem rådgivere og virksomheder. Udviklingen fra BIM Server til BIMcloud er en konsekvens af, at der er flere og flere brugere på disse systemer og projekternes størrelse stiger konstant, så det er nødvendigt at kunne skalere og administrere dette på den letteste måde. - Og det kan jo være fra en iPad i stuen søndag eftermiddag, mens tegnestuen knokler for at blive færdige med en konkurrence...

BlogpostThomas Graabæk