BIM Equity vinder digitaliseringsopgave for Københavns Universitet

KU-DIGITALISERING-01.jpg

BIM Equity, AI og LIFA Landinspektører skal opmåle og digitalisere 7.500 m2 eksisterende laboratorier på Københavns Universitet.

Københavns Universitet er i gang med en omfattende digitalisering af tre bygninger på Frederiksberg, som huser Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE). BIM Equity har vundet en opmåling af 7.500 m2 eksisterende laboratorier i samarbejde med AI og LIFA Landinspektører. Exigo bistår Københavns Universitet i opgaven, som finansieres af Københavns Universitet, mens den efterfølgende renovering overvejende finansieres af Bygningsstyrelsen. 

Øget efterspørgsel efter digitaliseringsydelser

Opgavens kompleksitet øges af en stor mængde tekniske installationer placeret over nedhængte lofter. Alle installationer skal modelleres og klassificeres, før projektet afleveres som IFC-filer. Det åbne IFC-filformat sikrer, at kommende rådgivere kan bruge BIM-modellen uafhængigt af software, ligesom at den digitale model bliver kompatibel med stort set alle BIM-baserede FM-systemer for drift og vedligehold.

Thomas Graabæk, partner og BIM-rådgiver hos BIM Equity, fortæller:

”Digitale modeller er første skridt og danner grundlaget for BIM-baseret renovering samt digital drift og vedligehold. Lige nu mærker vi, at det går rigtigt stærkt med digitalisering og opmåling af eksisterende bygninger. Vi forudser, at der i de kommende år kommer mange renoveringsprojekter, både indenfor universitets-byggerier og andre offentlige bygninger, men ligeledes indenfor boligområdet. Allerede nu mærker vi en stigende efterspørgsel efter vores digitaliseringsydelser.”

Flexijet4BIMm er redskabet

Holdet løser opgaven ved hjælp af Flexijet4BIMm, der kombinerer software og hardware og sikrer at registrerede bygningsdele placeres præcist i BIM-modellen. Med Flexijet4BIMm opbygges BIM-modellen på stedet af kompetente fag-personer fra BIM Equity og AI, som undervejs klassificerer modellen og tilføjer relevante egenskabsdata, der kan anvendes i resten af bygningens livscyklus. Denne metode har store fordele ved interiør-registrering, hvor man kun ”skyder” de relevante målepunkter med laseren. Til facademodellering 3D-scanner LIFA Landinspektører bygningens klimaskærm som grundlag. Kombinationen af forskellige målemetoder i forhold til deres effektivitet sikrer det bedste forhold mellem pris og kvalitet for opmålingen.