BIM Equity udstiller VR Studio på TEKNIK & MILJØ ’17

KL17.jpg

TEKNIK & MILJØ '17 er KL’s politiske konference for kommunalpolitikere og beslutningstagere på teknik- og miljøområdet i landets kommuner. Årets konference løber af stablen 25. – 2. april og temaet er ”En verden udenfor”. I år er der fokus på, hvordan teknik og miljø-forvaltningerne arbejder udenfor:

”Bogstaveligt talt – i al slag vejr. I overført betydning - i den virkelige verden. Dagligt er vi i kontakt med borgere, virksomheder og de fysiske omgivelser. Det ligger i vores DNA. De resultater skabes i samarbejde med andre. Vi vil gerne se vores egen verden, som andre ser den. For når vi gør det, skaber vi endnu bedre resultater – sammen. Sådan arbejder vi. Måske mere end andre i offentligt eller privat regi." (KILDE: kl.dk)

LÆS MERE OM TEKNIK & MILJØ ’17 – En Verden udenfor på KL’s hjemmeside

VIRTUAL REALITY OG OMDANNELSE AF BYERNE

BIM Equity er præmiumudstiller på ”TEKNIK & MILJØ '17 – En verden udenfor” og udstiller en mobil udgave af vores VR Studio. Med udgangspunkt i GIS-data er det muligt at skabe præcise 3D-modeller af byer, hvor den eksisterende bygningsmasse og infrastruktur gengives i korrekte forhold. På samme måde som man skaber 1:1 visninger af 3D/BIM bygningsmodeller, er det også muligt at skabe 1:1 visninger af by-modeller. En VR-model af en kommende by giver aktørerne unikke muligheder for at udforme og tilpasse fremtidens byområder.

LÆS MERE OM MULIGHEDERNE MED PROTOPTYPING

Med VR er det muligt at teste hvordan alt fra bygningshøjder, infrastruktur, tilgængelighed, bykvaliteter og bæredygtige klimatilpasningstiltag spiller sammen og går op i en højere enhed. Med andre ord skaber Virtual Reality nye muligheder for strategisk byplanlægning, detailplaner, politiske beslutninger, høringer og borgerinddragelse. Digital formidling giver bedre processer og bedre projekter.

På konferencen demonstrerer vi, hvordan Virtual Reality bidrager til gode løsninger ude i kommunerne – til gavn for miljø, økonomi og borgere.