BGMD - Building Geometry Model Definition

Copyright © BIM Equity

Copyright © BIM Equity

Uanset om datagrundlaget for opbygning af 3D-modeller er rådgiverens traditionelle, manuelle opmåling, eksisterende 2D materiale eller meget præcise data fra en landmåler, vil den faktiske model altid være et gennemsnit af virkeligheden.

I modelleringsprocessen tages der mængder af beslutninger. Dels for at vise det mest korrekte billede af virkeligheden, men også for at modellen bliver brugbar til projektering.

Viden om beslutnings-matrice, nøjagtighed, baggrund for dataindsamlingen samt modelleringsmetoder er derfor vigtigt at overlevere til slutbrugerne af modellen for at kunne bruge modellen på den mest hensigtsmæssige måde.

Branchens mest brugte klassifikationer til at definere modellers detaljeringsniveau er ofte opdelt for detaljeret eller uhensigtsmæssigt. BIM Equity har derfor udviklet BGMD - Building Geometry Model Definition - til klassifikation af geometrimodeller.

BGMD er omdrejningspunktet i alle vores projekter og bruges som et dialogværktøj mellem BIM Equity, kunden, landmåler, modellører, KS-teamet og slutbrugeren.

For hver bygningsdel angives detaljeringsniveau, modelleringsmetode, opmålingstolerance samt databaggrund eller indsamlingsmetode.

Copyright © BIM Equity

Copyright © BIM Equity

Sammen med BGMD bruger vi vores ‘Best Practices’-beskrivelser for at sikre, at modelleringsmetoderne ligger så tæt op ad kundens som muligt - og som desuden visualiserer eventuelle forskellige metoder.

Se mere om BGMD under Ydelser > Modellering > Sikkerhed for kvalitet


BIM Equity har mange års erfaring med en lang række ydelser, som med sikkerhed også kan hjælpe dit projekt godt i mål.

Vil du vide mere om vores ydelser eller tale med en ekspert?