ARTIKEL: BYGHERRER TABER STORE BELØB PÅ MANGLENDE DRIFTSDATA

TM-nyjpg.jpg

Årets første udgave af Teknik og Miljø bringer en artikel af initiativtagerne til Bygherreportalen om, hvordan bygherrer kan optimere drift og vedligehold ved at fokusere på strukturerede digitale data. Langt hovedparten af en bygnings samlede omkostninger stammer fra drift og vedligehold. Det betyder også, at der er mange penge at spare ved at effektivisere driften via digitalisering – forudsætningen er, at bygherrerne stiller de rigtige krav til rådgivernes digitale afleveringer og entreprenørenes driftsinformationer. Der er mange penge at spare ved at arbejde strategisk med BIM i et samlet work flow, der starter i præ-design-fasen, videreføres i projekterings- og udførelsesfasen og integreres i drift og vedligehold.

IKT-krav sætter standarden for driftsdata

Men driftsherrer og Facilities Managers savner ofte valide driftsdata, der er struktureret, så de er til at finde rundt i. I ’gamle’ dage fik man overdraget en flyttekasse af informationer, og var man heldig, var indholdet også det man havde brug for. Digital projektering giver nye muligheder for at drifte en bygning på en nemmere, smartere og mere bæredygtig facon. Men det kræver en fælles forståelse for, at en værdiskabende, digital byggeleverance afhænger af konkrete og entydige krav til hvordan man anvender BIM og IKT, samt at alle involverede parter føder BIM-værdikæden med de korrekte informationer. Som bekendt er ingen kæde stærkere end det svageste led.

Når bygherrer stiller krav, driver de udviklingen

Heldigvis har offentlige bygherrer mulighed for at påvirke rådgiverne gennem de IKT-krav de stiller til rådgivernes digitale modeller og entreprenørernes driftsdata. Ved at udarbejde et klart IKT-paradigme og tilhørende drejebøger for IKT-processer, der entydigt beskriver klare og strukturerede krav til rådgivere og entreprenører sparer bygherrer potentielt mange penge. BIM skaber grundlaget, men forudsætter at samtlige involverede parter tænker i helheder og i hele bygningens levetid: Vejen til økonomisk bæredygtige byggerier går i høj grad gennem de driftsmæssige besparelser.

Ovenstående er en forkortet udgave af ”Bygherrer taber stort på dårlige driftsdata”, der er publiceret i Teknik & Miljø nr. 01 / 2018.

Du kan læse hele artiklen her >>

Besøg Bygherreportalen her >> 

KORT OM Teknik og Miljø

Teknik & Miljø udgives af KTC, foreningen for de tekniske direktører, chefer, afdelingsledere og forsyningschefer. Bladet bliver produceret af TechMedia.