3D-visualiseringsmodel af Fase 2 af Akutsygehuset i Aabenraa

Abenra-Illustration.jpg

BIM Equity har på baggrund af udbudsmaterialet for udbygningen af Akutsygehuset i Aabenraa modelleret en 3D-visualiserings- og tilsynsmodel af den nye sengebygning. Visualiseringsmodellen skal blandt andet anvendes til brugerinddragelsesprocesser og giver de ansatte mulighed for at lære deres kommende arbejdsplads at kende og kvalificere projektet på et tidligt tidspunkt.

Udbygningen af Akutsygehuset i Aabenraa er en del af udviklingsstrategien for Sygehus Sønderjylland, der blandt andet indebærer organisering af de hidtidige specialafdelinger i 11 centre, der er planlagt med udgangspunkt i patientforløbet. Udover Akutsygehuset i Aabenraa har Sygehus Sønderjylland afdelinger i Sønderborg og Tønder. 

3D-model formidler byggeriet

En af udfordringerne ved komplicerede sygehusbyggerier er, at de ansatte kan have svært ved at afkode rådgivernes tegningsmateriale og derfor ikke altid forstår rådgivernes intentioner med byggeriet. For at understøtte brugerinddragelsesprocessen digitalt har BIM Equity modelleret en 3D-visualiseringsmodel, der gør det muligt for de ansatte at se og forstå deres kommende arbejdsplads i en digital udgave - længe inden byggeriet er færdigt. Baggrunden for 3D-visualiseringsmodellen er et ønske fra byggeriets projektledelse om at nå ud til slutbrugerne. Sundhedspersonalet har ikke umiddelbart forudsætningerne for at navigere direkte i rådgivernes projekterings-modeller, men med en visualiseringsmodel, sikrer man, at projektet bliver kommunikeret til slutbrugerne. Udover visualiseringsmodellen har BIM Equity modelleret en 3D-tilsynsmodel, der kan anvendes til at kvalitetssikre og koordinere de forskellige faggruppers arbejde i udførelsesfasen

.LÆS OGSÅ: BIM Equity leverer VR Studio til Nyt Hospital Nodsjælland

Nis Bolie Christensen, FM-rådgiver hos BIM Equity, er ansvarlig for 3D-projektet fortæller:

Med vores 3D-visualiseringsmodel får de ansatte mulighed for at se hvordan deres kommende arbejdsplads kommer til at tage sig ud. 3D-modellen er et stærkt formidlingsværktøj, der bygger bro mellem byggeriets og sundhedssystemets parter og sikrer en fælles forståelsesramme. Rådgiverne får et let afkodeligt redskab til at kommunikere deres projekt til ikke-byggesagkyndige personalegrupper, der omvendt potentielt set får et øget ejerskab og forståelse for projektet.

LÆS OGSÅ: BIM Equity etablerer VR-datterselskab

Akutsygehuset i Aabenraa forventes at få ca. 212.000 årlige ambulante besøg, når akutsygehuset står færdigt i 2020.

LÆS MERE om Akutsygehuset i Aabenraa